Charter Centraal: een bij-zonder schuttersgilde

5
29-01-2023
  • charter centraal
  • charter
  • charterbank
  • Dongen

Op 20 februari 1751 verleende Willem Karel Hendrik Friso (Willem IV), prins van Oranje (en nog veel meer titels, over Titulatureluurs gesproken!) toestemming aan de bijenhandelaren van de heerlijkheid Dongen om een schuttersgilde op te richten. In het charter is tevens een regelement opgesteld voor het schuttergilde.

Met het oprichten van een schuttersgilde kregen de imkers de mogelijkheid om zich beter te organiseren en hun economische positie binnen Dongen te versterken. De prijs hiervoor? Loyaliteit. In de statuten werd namelijk vastgelegd dat zij zich niet tegen hun heer zouden keren. Willem IV was baron van Breda en Dongen viel onder de baronie van Breda. Het tijdstip van oprichting is opvallend, omdat de schutterij vanaf de tweede helft van de 18e eeuw over het algemeen overal in verval raakte. 

  Een belangrijke reden voor beroepsgroepen om zich in een gilde te verenigen was het verkrijgen van een monopolie binnen een bepaald gebied. Zo ook hier: mensen die geen lid waren van het gilde mogen zonder toestemming van datzelfde gilde géén bijen in Dongen houden. De leden onderling dragen ook zorg voor elkaar, zoals blijkt uit de bepalingen over wat te doen in geval van ziekte of overlijden van gildeleden. Het gilde kreeg ook toestemming tot organiseren van het vogelschieten. Voor het oprichten van de schutsboom schonk Willem IV een of twee mastboompjes uit zijn eigen bos.

 Naast bovenstaande, wat meer standaard bepalingen zijn er ook diverse regels die specifiek op de bijenteelt betrekking hebben in het regelement opgenomen. Om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat verschillende bijenvolken elkaar niet in de weg zitten en elkaar schade doen, moeten de imkers hun korven op minstens honderd roeden van elkaar zetten. De gildeleden komen samen op Sint Ambrosiusdag (7 december). Het verhaal gaat dat een zwerm bijen boven de wieg van Ambrosius vloog, de bijen druppelden honing in de mond van de kleine Ambrosius. Sint Ambrosius is dan ook de patroonheilige van de imkers. Al met al een bij-zonder schuttersgilde!

Wil je alle het regelement eens rustig doornemen? Zie dan de

Link naar het charter in de charterbank                                                                                                   

 Andere posts in deze reeks:

(afbeelding Willem IV door Jacques-André-Joseph Aved, 1751, collectie Rijksmuseum)

 

 

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag