Charter Centraal: bevestiging van oude marktrechten voor Oisterwijk

5
14-12-2022
  • charter centraal
  • charter
  • Filips de Goede
  • charterbank
  • Oisterwijk

Op 14 maart 1355 gaf Jan, hertog van Lotharingen, van Brabant en Limburg toestemming aan zijn "goede lude van Oesterwijc" om een weekmarkt en twee jaarmarkten te houden. Daar had hij zelf belang bij, want daarmee zou hij de "vrijheit van Oesterwijc [te] beteren" en dat zou resulteren in een welvarende plaats die hem ook meer belasting zou opbrengen. 

De weekmarkt zou op woensdag plaatsvinden en de twee jaarmarkten mochten acht dagen duren. De eerste jaarmarkt begon op 1 mei en de tweede op de avond der Heiliger apostelen sente Symon ende sente Juden dat op 28 oktober werd gevierd. De jaarmarkten waren daarmee mooi verspreid over het jaar. De toestemming gold voor ewelijc. De jaarmarkten duurden meerdere dagen en dat kon aanleiding zijn om bv allerlei extra activiteiten te organiseren om nog meer mensen te trekken.

In dezelfde oorkonde verplicht de hertog ook dat zowel de schout van 's-Hertogenbosch en de schout van Oisterwijk er voor dienen te zorgen om den stroem van der runneren, geheiten die diese, tusschen Den Bossche ende Oesterwijck doen ruimen ende open houden. Blijkbaar was die rivier, nu de Essche stroom en de Dommel, niet goed bevaarbaar en voor de handel tussen beide plaatsen was dat wel van belang. Scheepvaart tussen 's-Hertogenbosch en Oisterwijk moest in beide richtingen mogelijk worden en blijven mede om de markten succesvol te maken.

Deze akte was opgesteld en getekend in de hoofdstad van Brabant: Brussel. De oorspronkelijke oorkonde was nog in Oisterwijks bezit maar niet zo goed bewaard en hoewel de tekst nog goed leesbaar is vrezen de Oisterwijkers dat de oorkonde bynnen corten tiden te nyet zal gaan, zowel in geschrifte in zegele ende oic inder carten. Om te voorkomen dat daardoor hun voorrecht misschien niet meer te erkennen is vragen aan de hertog, in dit geval Filips de Goede, om een nieuwe oorkonde waarin hun recht op de weekmarkt en twee jaarmarkten nogmaals staat vastgesteld.

De Oisterwijkers zijn daarvoor naar het hertogelijk hof in Rijssel (het huidige Lille in Frankrijk) gereisd om de huidige oorkonde te laten zien en te laten vernieuwen. Op 24 juli 1434 maakte de hertog een nieuwe versie van de oorkonde op, en bevestigde Oisterwijk in de oude, bestaande rechten op de weekmarkt en twee jaarmarkten.

Link naar het charter in de charterbank

Andere posts in deze reeks:

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag