Nieuwe rubriek: Charter centraal

6
15-04-2022
 • charterbank
 • charter centraal
 • charters

Vandaag starten we met een nieuwe, maandelijks terugkerende rubriek: Charter centraal. In deze rubriek stellen we telkens één charter uit onze collectie centraal om aan de hand daarvan een aspect van de oorkonde uit te lichten. Dit kan de inhoud van het charter zijn, maar ook de vorm, taal of uitvaardiger kunnen aan bod komen

Een charter is een akte of oorkonde op perkament, waarin afspraken, rechten of privileges vastgelegd liggen, bekrachtigd door middel van een zegel. Het vroegste charter van Regionaal Archief Tilburg is uit 1269, de meest recente oorkonden stammen uit de negentiende eeuw. Vaak vormt het lastige handschrift waarin een oorkonde is opgesteld een belemmering voor mensen om onze charters als historische bron te gebruiken, en dat is jammer, want ze bevatten vaak een schat aan informatie!

We zijn daarom in 2009 gestart om samen met een grote groep vrijwilligers de charters uit onze collecties te transcriberen. Sinds 2020 staan er bijna 1500 oorkonden met scans en transcriptie op de Charterbank. Een enorme hoeveelheid genealogische gegevens en informatie over (lokale) historische gebeurtenissen is hiermee toegankelijk(er) gemaakt voor bezoekers.

Vandaag een voorbeeld waarin de noeste arbeid van onze vrijwilligers goed naar voren komt: een verkoopakte voor de schepenen van Alphen, gedateerd 7 mei 1581. Een verkoopakte is in principe niet complex: partij A (in dit geval Cornelis Joost Henricx), verkoopt iets (de Legbeemt en bos) aan partij B (Marcelisen Matijs Jan Gherits). Het lastige bij dit charter zit hem in het handschrift in combinatie met de staat van de oorkonde: de oorkonde heeft in de loop der eeuwen veel te lijden gehad.

Wil je lezen hoe het onze vrijwilligers tóch is gelukt om nagenoeg de hele akte te transcriberen?

Klik hier voor de scans en de transcriptie van de oorkonde

1 comment

Reageren
 1. Arjan | Apr 15, 2022
  Leuk idee! Ik heb destijds aan de wieg van het chartergebeuren mogen staan. Nu maak ik daarvan dankbaar gebruik bij het beschrijven van de historische huizen in Geertruidenberg in de serie "Panden en Standen in Geertruidenberg". Naast de waardevolle informatie over koop en verkoop van de woningen ook prachtig illustratiemateriaal! Arjan.

  Reageren

  Contact en informatie
  sluit Hulp nodig?
  We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
  Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

  sluit Online op dit moment
  chatOnline -
  Stel een vraag