Welkom op de e-depot pagina van

Regionaal Archief Tilburg

Regionaal Archief Tilburg beheert naast papieren archief in fysieke depots ook digitale documenten in het digitale depot. Digitale archieven worden op een andere manier bewaard en toegankelijk gemaakt. Hiervoor ontwikkelde Regionaal Archief Tilburg een e-depot, een elektronisch depot. Dit e-depot maakt het mogelijk digitale bestanden op te slaan, te beheren, te presenteren en te preserveren. 

Gemeenten werken inmiddels volledig digitaal. Er is dus geen aanwas meer van papieren documenten om te bewaren. Na verloop van tijd worden de digitale dossiers vanuit de gemeenten overgedragen aan een archiefbewaarplaats zoals Regionaal Archief Tilburg. 

Het grote verschil met een analoog (lees: papieren) archief is dat de documenten op digitale wijze zijn aangemaakt. Papier kent één verschijningsvorm, digitaal zijn er vele bestandsformaten. Er moet daarbij rekening gehouden worden met het gangbaar blijven van bestandformaten. Het PDF van vandaag zal over 50 jaar niet meer de standaard zijn, maar de informatie die daarin opgeslagen is, moet dan nog wel beschikbaar zijn. Het e-depot is in staat de documenten naar andere bestandsformaten te transformeren, zodat de opgeslagen informatie in de documenten te allen tijde bewaard en te raadplegen blijft.  


Gemeenten uit ons werkgebied kunnen aansluiten op ons e-depot. Wij begeleiden de gemeenten bij dit aansluittraject. De specifieke informatie die daarbij nodig is, wordt op de onderliggende pagina’s gegeven. 

 


E-depot Contact

 Regionaal Archief Tilburg          Bezoekadres: E-mail: edepot@regionaalarchieftilburg.nl
 Postbus 4265Kazernehof 75       Tel: 013 549 45 70
 5004 JG TilburgTilburg 

 

 

 

 

 

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag