CoreTrustSeal


Regionaal Archief Tilburg ontwikkelde voor de twaalf aangesloten gemeenten een e-depot om de opgeslagen data terugvindbaar, toegankelijk, toonbaar en herbruikbaar. Om te toetsen of we dit goed doen, werd een certificaat van het CoreTrustSeal (CTS) aangevraagd. In oktober 2021 werd het certificaat aan Regionaal Archief Tilburg toegekend.

CoreTrustSeal is een organisatie uit het archiefvakgebied, dat wereldwijd certificaten voor e-depots uitreikt na een collegiale kwaliteitsbeoordeling. Het CTS-certificaat staat voor kwaliteit bij de opslag en beheer van digitale data voor langdurige opslag. Het biedt onze gemeenten vertrouwen en zekerheid in het behoud van data in ons e-depot.

In 2020 startte Regionaal Archief Tilburg met het aanvraagproces voor CoreTrustSeal certificering, waarvoor 16 aspecten van het e-depot moesten worden beschreven en toegelicht. Denk hierbij aan visie, beleid, financiën, opleiding en kwaliteit van het personeel, techniek, wijze van data-opslag en beheer. Deze beschrijvingen vormen de basis om te beargumenteren certificatie-waardig te zijn.

Collega’s uit de archiefwereld hebben onze beschrijvingen beoordeeld en positief bevonden voor certificering. Wij zijn blij met deze internationale waardering voor ons e-depot. Het nu verkregen kwaliteitsstempel staat voor veilige en duurzame data opslag, welke voldoet aan de hiervoor gestelde kwaliteitscriteria. Eerder gingen andere Nederlandse archieven ons voor met het behalen van CTS-certificering zoals het Nationaal Archief en Tilburg University.

Elke drie jaar zal de CTS-aanvraag hernieuwd worden. Procedures dienen bijgewerkt te worden, veiligheidsvoorzieningen opnieuw beschreven en het aansluitproces zal geactualiseerd worden. Door deze continue cyclus waarborgen we de kwaliteit van ons e-depot.

Bekijk het document van de CTS-certificering

 

 


 
 


 


E-depot Contact

 Regionaal Archief Tilburg          Bezoekadres: E-mail: edepot@regionaalarchieftilburg.nl
 Postbus 4265Kazernehof 75       Tel: 013 549 45 70
 5004 JG TilburgTilburg 

 

 

 

 

 

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag