Begrippenlijst

AIP

Archival Information Package.
Het geheel van archiefbestanden en bijhorende metadata dat na opname in het systeem is opgeslagen en wordt beheerd.

CTS

 

CoreTrustSeal.
Dit is een organisatie uit het archiefvakgebied, dat wereldwijd certificaten voor e-depots uitreikt na een collegiale kwaliteitsbeoordeling. Het CTS-certificaat staat voor kwaliteit bij de opslag en beheer van digitale data voor langdurige opslag. Het biedt onze gemeenten vertrouwen en zekerheid in het behoud van data in ons e-depot.

Digitale duurzaamheid

Digitale duurzaamheid is het voor de lange termijn bruikbaar houden van digitale documenten.

DIP

Dissemination Information Package.
Het geheel van archiefbestanden en bijhorende metadata dat aan een archiefgebruiker ter beschikking wordt gesteld.

E-depot

Het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software, dat duurzaam beheren en raadplegen van te bewaren digitale archiefbescheiden mogelijk maakt.

Informatieobject




Een informatieobject is een generiekere term voor het veelgebruikte begrip document dat beperkter van reikwijdte is. Een informatieobject kan van alles zijn, ongeacht aard en vorm: een tekstverwerkingsdocument, een papieren brief, een webpagina, een landkaart, een foto, een geluidsopname, een dataset, een blog, etcetera. En ook een digitaal ontvangen of gecreeerd informatieobject dat bestaat uit meerdere fysieke informatieobjecten, zoals een aanvraag (als tekstdocument) met bijbehorende tekening (CAD-formaat) en berekening (spreadsheet) of een email met bijlage(n).

Ingest

Ingest is het proces waarbij de bestanden en metadata in de SIP worden gecontroleerd op virussen en op de juiste bestandsformaten. Na goedkeuring worden ze opgenomen in het e-depot.

MDTO

Metagegevens voor Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie.
MDTO is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken.

OAIS-model



Open Archival Information System.
Het ‘OAIS reference model’ is een abstracte voorstelling van een informatiesysteem voor de langetermijn-opslag van digitale data. Het model brengt alle functies in kaart die nodig zijn voor het duurzaam archiveren en beschikbaar stellen van informatie, zoals het inlezen van de data, de opslag, het beheer, het regelen van de toegankelijkheid en het beschikbaar stellen.

Preservering

Preservering gaat over processen en activiteiten die betrekking hebben op de zorg voor de technische en intellectuele instandhouding van authentieke archiefbescheiden door de tijd heen.

RIP structuur


Record Information Package.
De RIP bevat alle metadata van de verschillende aggregatieniveau’s. In de aanlevering van de RIP zitten per batch een TopX bestand + losse pdf bestanden. Binnen de batch is opdeling in mappen niet toegestaan.

SIP

Submission Information Package.
Het geheel van archiefbestanden en bijhorende metadata dat door een  archiefvormer wordt aangeleverd om te worden opgenomen in een e-depot.

TMLO

 

Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden.
TMLO draagt bij aan standaardisatie van het vastleggen en uitwisselen van metagegevens door overheden. Dit is belangrijk omdat standaardisatie bijdraagt aan de moeiteloze uitwisseling van informatie tussen (overheids-)organisaties.

TopX

Het metadatamodel is vertaald naar een machineleesbare vorm: het XML-formaat ToPX. In deze vorm kan het e-depot metadata conform het metadatamodel automatisch verwerken. De software van het e-depot controleert daarbij de structuur en de aanwezigheid van verplichte elementen.

TopX creator

Dit is een tool waarmee gemeenten zelfstandig metadatabestanden in csv. formaat kunnen converteren naar gevalideerde XML bestanden in de RIP-ToPX structuur.

 

Bronnen: KIA, Nationaal Archief, Netwerk Digitaal Erfgoed, Gemma Online.  

 


E-depot Contact

 Regionaal Archief Tilburg          Bezoekadres: E-mail: edepot@regionaalarchieftilburg.nl
 Postbus 4265Kazernehof 75       Tel: 013 549 45 70
 5004 JG TilburgTilburg 

 

 

 

 

 

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag