Werkverschaffing Chaam jaren dertig

12
29-06-2022
  • werkeloosheid
  • Breda
  • Chaam

De werkeloosheid nam in de jaren dertig van de vorige eeuw  sterk toe en had een grote impact op vele families. Hoe moest je in een tijd zonder sociale voorzieningen aan de kost zien te komen? Vaak was je als werkloze aangewezen op financiële steun van je familie. Kinderen werden vroegtijdig van school gehaald omdat de ouders het schoolgeld niet meer konden betalen. 

Landelijk is in april 1934 een groot steunfonds opgericht met als doel de werkeloosheid te bestrijden. Bij werkverschaffing bood de overheid buiten het normale productieproces aan, maar de werkende bleef echter wel als werkloos geregistreerd.

Op initiatief van de Centrale voor Werklozenzorg werd in het jaar 1936 het werkkamp Het Putven te Chaam aangelegd. Het archief van dit werkkamp wordt beheerd door het Nationaal Archief. Werkeloze mannelijke mannelijke arbeiders tot 24 jaar kregen daar als belangrijke taak de lokale zandwegen te verharden en de bossen te onderhouden. De betere heidevelden werden in die tijd omgespit om er landbouwgrond van te maken. Al veel eerder was er in 1922 een verschaffingsproject geweest in opdracht van Staatsbosbeheer, de overheid had dus ervaring met dit soort werkverschaffing uitvoerbaar werk. Bij het werkkamp lag een natuurlijk vennetje met de naam Het Putven, dat in die tijd is uitgediept. Werkeloze meisjes van 16 tot 24 jaar trof een ander lot. Met subsidie ‚Äč‚Äčkonden de meisjes een dienstbodecursus volgen op kasteel Bouvigne. De cursus gedurende 12 weken en daarna waren de jonge vrouwen verplicht een dienstbetrekking te. 

Van H. de Ruyter ontvangen we een fotoalbum van het werkkamp Het Putven. Werkelijk spectaculair is de foto van een heuse Zeppelin, die in 1936 over Chaam vloog. Het fotoalbum is in zijn geheel gedigitaliseerd en de foto's zijn terug te vinden onder de nummers 840033 t/m 840105in de Beeldbank. 

In 1941 is de werkkamp afgebroken. Na de oorlog kwam er een jeugdherberg, die wat    recenter in 2017  het lot van de slopershamer trof. 

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag