Aanwinsten- en verliezenlijst 2017

4
29-12-2017
 • jaaroverzicht
 • verlies
 • Udenhout
 • Tilburg
 • Raamsdonk
 • Oosterhout
 • Oisterwijk
 • Moergestel
 • Hilvarenbeek
 • Gilze en Rijjen
 • Geertruidenberg
 • Drimmelen
 • Diessen
 • Berkel-Enschot
 • aanwinst
 • 2017
Celestina Philips


Drimmelen

Verlies

2311. Vernietigbare stukken uit het archief van de R.K. Middenstandsvereniging te Made en van het Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond (KNOV) afdeling Made, 1940-1999,

1 meter

Vernietigd.

 

2339. Vernietigbare stukken uit het archief Gemeenschapshuis Stuivezand te Made,

0,375 meter

Vernietigd.

 

2344. Vernietigbare stukken uit het archief van de Vereniging Katholieke Vrouwen Organisatie gevestigd te Wagenberg,

0,375 meter

Vernietigd.

 

2510. Vernietigbare stukken uit het archief van de Stichting Jachtraad Zwaluwen,

0,25 meter

Vernietigd.

Geertruidenberg

Archieven van voormalige gemeentebesturen:
- 2654 Gemeentebestuur van Geertruidenberg, 1981-1996, 16 meter;
- 2726 Gemeentebestuur van Raamsdonk, 1981-1996, 29 meter. 


Aanvullingen op de archieven van de voormalige gemeenten Geertruidenberg en Raamsdonk:

- 2658. Gemeentebestuur Geertruidenberg, 1928-1980, 0,5 meter;

- 2733. Gemeentebestuur Raamsdonk, 1930-1984, 0,75 meter;

- 2657. Burgerlijke stand van de gemeente Geertruidenberg, 0,45 meter

Geboorteregisters 1901-1930;

Huwelijksregisters 1931-1940;

Overlijdensregisters: 1961-1970.

- 2705. Burgerlijke stand van de gemeente Raamsdonk, 0,45 meter;

Geboorteregisters 1908-1917;

Huwelijksregisters 1933-1942;

Overlijdensregisters 1961-1965.

In totaal: 47,15 meter

In beheer overgenomen door de gemeentearchivaris. 

Gilze en Rijen

Verlies

2843. Vernietigbare stukken uit het archief van de R.K. Vereniging Het Wit-Gele Kruis te Gilze, 0,125 meter.
Geretourneerd aan voormalige eigenaar


Hilvarenbeek
409. Ets met de titel Zangersdag 1983 Diessen.
Geschonken door Stichting Noordwijkerhout van Toen.

1448. Edele Brabant, gezinsblad, voorzetting van "Brabantia Nostra"
Hoofdredacteur J. Naaijkens, Hilvarenbeek.
- Eerste jaargang nr, 1 augustus 1946 - nr. 26 juli 1947;
- Tweede jaargang, nr. 1, augustus 1947- nr. 27, juli 1948;
- Derde jaargang, nr. 1, augustus 1948 - nr. 22, juni 1949
Geschonken door de archivaris van het bisdom 's-Hertogenbosch aan de gemeentearchivaris.

 

1564. Aanvulling op de Hinderwetvergunningen van de voormalige gemeente Hilvarenbeek, 1935-1996, 1,25 meter.
In beheer overgenomen door de gemeentearchivaris.

 

1570. Aanvulling op het archief van De Beekse Bergen.
Geschonken door Ruud Severijns. 

Verlies

854. Vernietigbare stukken uit het archief van het Wit-Gele Kruis Diessen, 1 meter.

Vernietigd.

 

Opslag 

1603. Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente Hilvarenbeek, 4,375 meter;

-  Geboorten 1913-2016;

-  Huwelijken 1933-2016;

-  Overlijden 1961-2016;

- Tienjaarlijkse tafels op huwelijken en echtscheidingen, partnerschappen en ontbonden partnerschappen, overlijdensakten 1971-2010 en een supplementenregister.

1604. Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente Diessen, 2,125 meter;

-  Geboorten 1921-1996;

-  Huwelijken 1931-1996;

-  Overlijden 1961-1996;

-  Tienjaarlijkse tafels op geboorten, huwelijken en echtscheidingen en overlijdensakten 1971-1996 en een supplementenregister.

1685. Persoonskaarten Hilvarenbeek 1939-1994, 1 meter;

1686. Persoonskaarten Diessen 1939-1994, 0,3 meter.
Totaal: 7,8 meter.

Loon op Zand

Archieven van de gemeente Loon op Zand:
- 1599. Hinderwetvergunningen Loon op Zand (1971) 1981-1996 (2001), 9,25 meter
- 1600. Gemeentebestuur Loon op Zand, (1971) 1981-1996 (2001), 81,875 meter
- 1676 Bouwvergunningen Loon op Zand 1981-1996, 44,75 meter

In totaal: 135,875 meter

In beheer overgenomen door de gemeentearchivaris.

 

Opslag

1636. Woningkaarten, 1900-1982, 2.3 meter

1637. Persoonskaarten, 1939-1994, 12.3 meter.

In totaal: 14,6 meter

Oisterwijk

913, 915. Huwelijksregisters van de gemeente Oisterwijk 1921 –1950  en de gemeente Moergestel 1915 – 1950, 0, 7 meter

In beheer overgenomen door de gemeentearchivaris.

 

Aanvullingen op de archieven van de voormalige gemeente Oisterwijk:

-  863. Gemeentebestuur 1922-1970, 4 dossiers, 0 meter

- 1068. Collectie bouwvergunningen 1901-1970, 0,125 meter

- 1441. Gemeentebestuur 1971-1996, 0,75 meter

- 1442. Collectie bouwvergunningen 1971-1980, 3 dossiers

- 1465. Grondtransacties 1971-1996, 2 dossiers, 0 meter

 

Aanvullingen op de archieven van de voormalige gemeente Moergestel:

- 921. Gemeentebestuur 1931-1980, 1 dossier, 0 meter
- 1460. Gemeentebestuur 1981-1996, 4 dossiers
Totaal: 1,575 meter
In beheer overgenomen door de gemeentearchivaris.

1195. Ets van een interieur van een huis in Moergestel, 1916.
Geschonken door H.J. Elzinga aan de gemeentearchivaris.

1239. Glasnegatief vervaardigd door Fotopersbureau Het Zuiden van de brand van de Oisterwijkse Lederfabriek,1929.
Geschonken door stadsrarchivaris van 's-Hertogenbosch.  

1639. Stichting Kringloopbedrijf Oisterwijk, 1993-2004, 0,125 meter.

Geschonken door dhr. Fassaert.

 

Oosterhout

Archieven van de gemeente Oosterhout:
- 2004. Registers van de Burgerlijke Stand, 1902-1964, 1 meter    

Geboorteregisters 1902-1916; Huwelijksregisters 1933-1944; Overlijdensregisters 1960-1964.
-
3171. Aanvulling op het archief van het gemeentebestuur Oosterhout, 1981-1990, 1,25 meter Inventarisnummers  1876 t/m 1939.
-
3179. Bodemdossiers van de gemeente Oosterhout, 1981-1990, 0.5 meter.
In totaal: 2,75 meter

Opslag
- 3180 Woningcartotheek, 1958-1988,, 14.3 meter.
- 3181 Opslag persoonskaarten deel 1, 1939-1994, 14.6 meter.
- 3182 Opslag persoonskaarten deel 2, 1939-1994, 15.3 meter.
Totaal: 44,2 meter 

Verlies
2078. Vernietigbare stukken uit het archief van de Schoolartsendienst Oosterhout, 1947-1977, 0,25 meter
Vernietigd.

Tilburg

168. Aanvulling op het archief van Drukkerij Bergmans, 1904-1984, 0,75 meter.

Geschonken aan de gemeentearchivaris.

 

272. 1 Aanvulling op het archief van de Tilburgse Voetbalvereniging Willem II, 1931-2006, afkomstig uit de nalatenschap van Carel van Kruisselbergen (1927-2011) , 0,4 meter

Geschonken door F. van Kruisselbergen aan gemeentearchivaris.

 

338. Huwelijkszegen van Paus Pius XI van Willem Laurey en Tonny Vorselaars, 1926.

Geschonken door ad Vorselaars aan de gemeentearchivaris.

338. Kasboek van de Postduivenvereniging De Olijftak, 1904-1923, 1 deel

Geschonken door mevrouw Fokkema-Van Riel aan de gemeentearchivaris.

338. Bericht van Hans Blömer via het Nederlandsche Roode Kruis aan Geoge Dröge, 1945.

Geschonken door B. Naninck aan de gemeentearchivaris.

 

528. Agenda met dagboekaantekeningen van Jan van Esch uit Tilburg, 1944.

Geschonken door Hellie Mewe aan de gemeentearchivaris.

 

903. Woningkaarten Berkel-Enschot, 1941-1987 straatnamen S-Z,  0,3 meter.

In beheer overgedragen aan gemeentearchivaris.


1239. Diverse glasnegatieven van Fotopersbureau Het Zuiden, 1917-1941.

Geschonken door de stadarchivaris van 's-Hertogenbosch.

1420. Aanvulling op het familiearchief Van Ierlant, 1944,
Geschonken door mw. M. Ghering-van Ierlant aan de gemeentearchivaris.

1497. Bestuursacademie Noord-Brabant, (1964) 1966‑1992, 3,375meter;

1498. Bestuursacademie Zuid-Nederland, 1991-2002, 5,75 meter;

1688. Vereffeningscommissie van de Bestuursacademie Zuid-Nederland, 1995-2017, 0,875 meter.

In totaal: 11,45 meter

Geschonken door het oud- bestuur aan de gemeentearchivaris.

 

1672. Archief van de Voetbalvereniging Ons Vios (Vooruitgang Is Ons Streven),

1926–2016, 1,125 meter

Geschonken door het oud- bestuur aan de gemeentearchivaris

1674. Foto van Celestina Philips (1871-1918), echtgenote van Everardus Herculeijns, 0,5 meter.

Geschonken door mw. C. van Heesch-van der Schoot aan de gemeentearchivaris.

 

1675. Documentatie over Miet van Puijenbroek (1914-1999), 1986-1996, 2 meter.

Geschonken door dhr. A. van Loon aan de gemeentearchivaris.

 

1677. Archief en documentatie van het Comité Indië-Monument Tilburg, 1997 - 2016, 0,125 meter

Geschonken door P. de Vet aan de gemeentearchivaris.

 

1687. Persoonlijk archief van Marianne C. van der Plas (1921-2015), 0 meter

Geschonken aan de gemeentearchivaris.

 

Verlies

352. Delen van de collectie Ton van leeuwen (1918-1978), 1 meter

Geretourneerd aan de familie.

 

1310. Dubbelen van de luchtfoto's van de gemeente Tilburg Dienst Publieke Werken van 23 februari 1993,

vervaardigd door Hansa Luftbild, 2 meter

Vernietigd.

 

Verlies

187. Dubbelen uit het archief van het Nationaal Rampenfonds, actiecomité Tilburg watersnoodramp 1953-1954 0,25 meter.

Vernietigd.

 

Opslag

1684. Bodemdossiers 1997-2006, 73,25 meter.

5008. Archieven stadswinkels, 68,375 meter.
Totaal: 71,625 meterReageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag