365 openbaarheidsdagen

2
07-01-2015
  • Openbaarheidsdag
  • overheidsarchieven
  • openbaarheid
  • openbaar
  • Archiefwet
  • archief
“Openbaarheid, dat is de groote, algemeene school van politieke opvoeding. Waar zij bestaat is de vorming van een afzonderlijken stand voor het staatsbestuur over het algemeen niet nodig”

Johan Rudolph Thorbecke


De staatsman Thorbecke was de man van de openbaarheid, een democratisch principe dat in Nederland zeer wordt gekoesterd. In Nederland kennen we dan ook heel wat wetten op het gebied van de openbaarheid van overheidsarchieven. Zo is er de Archiefwet 1995, die bepaalt dat een gemeente de overheidsarchieven ouder dan 20 jaar in beheer overdraagt aan de gemeentearchivaris. Hierdoor kan een ieder de archieven inzien en dat is zelfs kosteloos.
Bij het Regionaal Archief Tilburg vieren we 365 dagen per jaar dat archieven openbaar zijn en dat wij alle bijbehorende werkzaamheden voor u mogen verrichten.
Maar... bepaalde bescheiden kunnen wij niet zo maar aan een ieder ter inzage geven. Dat heeft te maken met de privacywetgeving in Nederland. Daarom wordt soms een beperkende termijn gesteld. Onder bepaalde voorwaarden wordt toestemming verleend om die toch te mogen inzien.
En zelfs die termijn gaat voorbij en zo zijn er in 2015 verschillende archiefstukken geheel openbaar geworden. En dat geldt niet alleen voor de overheidsarchieven van gemeenten, ook voor bijvoorbeeld kerkarchieven.

Bijzonder is het nu openbare persoonsdossier van de geliefde Tilburgse burgemeester Jan van de Mortel, die zo'n bijzondere rol heeft gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een zoon Joost van de Mortel werd gefusilleerd, een andere zoon Jan zou vroeg overlijden als gevolg van de gevangenschap in diverse kampen. (484. Gemeentebestuur Tilburg, inv.nr. 2202).
Voor wie verder wil zoeken naar alle geopenbaarde inventarisnummers, volgt hierna een overzicht:Archiefnaam
Inventarisnummers
Raad van Commissarissen van de textielververij
"de Koningshoeven n.v."
38
Gemeentepolitie Tilburg
4-5 / 10/ 510 / 561-572 / 1144-1145 / 1199-1200 / 1205 - 1219 / 1265-1269.
O.L. Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans van de
R.K. parochie Hasselt Tilburg.
20
Bijzondere raad van de St. Vincentiusvereniging Tilburg
39 / 151
Gemeentebestuur Tilburg (deel 3)
2200/ 2202/ 2392/ 3127-3128 / 5725 /5728
Koninklijke Willem 2 College
8
Hervormde gemeente Hilvarenbeek, Diessen
en Hooge en Lage Mierde
76
Gemeentebestuur Goirle
181 / 297-298 / 301-303 / 1693-1694 / 1793 / 1854 / 2003 / 2013-2014 / 2118 / 2201 / 2205 / 2360 / 2400 / 2463 / 2593
Vincentiusvereniging Parochie H.Laurentius Dongen
  10 / 24
Gemeentebestuur Berkel-Enschot
536
Gemeentebestuur Hilvarenbeek
1341 / 1345
Vereniging van Tilburgsche Fabrikanten Wollenstoffen Tilburg
31
Rooms-Katholieke parochie van Onze Lieve Vrouwe van Lourdes Tilburg
 1 / 3
Gemeentebestuur Udenhout
708
Rooms-Katholieke parochie H. Laurentius Dongen
3-4 / 11 / 16 / 19 / 27-31 / 63 / 71 / 76 / 95 / 97 / 102 / 104 / 106 / 235 / 245-246 / 278 / 287-288 / 332 / 360 /363 / 389 / 392 / 466
Caritas te Dongen
555
Aktie-comité parochiebijdragen Parochie H. Laurentius Dongen
674
Rooms-Katholieke Parochie St. Petrus Hilvarenbeek
21 / 562
Bestuursdienst gemeente Tilburg
675- 676 / 709 / 712 / 1175
Dienst Algemene zaken Tilburg
190 -196-197
Welzijnsdienst Gemeente Tilburg
903
Gemeentebestuur Dongen
174-189 / 303-369 / 445-447
Gemeentebestuur van Made en Drimmelen
624
Gemeentebestuur Geertruidenberg
561 / 694
Gemeentebestuur Raamsdonk
1189
Gemeentebestuur Gilze en Rijen
964


Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag