Bouwvergunningen Alphen-Chaam bij het Onderzoekerscentrum in te zien

0
06-05-2010
  • bouwtekeningen
  • Baronie van Breda
  • huizenonderzoek
  • Goirle
  • Chaam
  • bouwvergunningen
  • Alphen-Chaam
  • Alphen en Riel
  • aanwinst
Van oudsher zijn Alphen en Chaam met elkaar verbonden. In de 15e eeuw werden Alphen en Chaam bestuurlijk al samengevoegd onder één schepenbank. De schepenbank vormde het bestuur van een dorp. Behalve met Alphen, bezat Chaam ook een eeuwenoude band met Baarle-Nassau. Deze zogenaamde ABC-dorpen, allen gelegen in de Baronie van Breda, hadden samen één schout in dienst en één secretaris en later ook één ontvanger. Deze drie functionarissen werden door de Heer van Breda voor het leven benoemd. De eenheid met Chaam bleef bestaan tot 1810. Het dorp Riel daarentegen lag in de Meijerij van 's-Hertogenbosch. De schepenbank Hilvarenbeek sprak ook recht voor de dorpen Diessen, Westelbeers en Riel.

In 1810 voerden de Franse machthebbers een reorganisatie door in de departementale indeling, waarbij ook nieuwe gemeentegrenzen werden vastgesteld. In 1810 wordt Chaam een zelfstandige gemeente en wordt Riel met Alphen samengevoegd tot de gemeente Alphen en Riel.
Links ziet u de bekende kaartjes van J. Kuijper van de dorpen Alphen en Riel en Chaam uit de Gemeente-atlas van Nederland. De kaarten voor de atlas tekende hij tussen 1865 en 1870.

Bijna tweehonderd jaar later bij de gemeentelijke herindeling in 1997 werd Chaam weer met Alphen gecombineerd, terwijl Riel binnen de gemeente Goirle werd opgenomen. Bouwverguningen van Riel kunt u raadplegen in het gemeentehuis van Goirle. Het kan verkeren zoals Bredero reeds zei.
De bouwvergunningen van de voormalige gemeenten Alphen en Riel en Chaam tot 1981 zijn onlangs opgenomen in de archiefbewaarplaats. De bouwvergunningen vormen een prachtige bron voor onderzoek naar de historie van een huis.

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag