Biografisch Portaal Nederland

0
15-10-2009
  • symposium
  • portaal
  • Nederland
  • digitaal
  • biografieën
Op vrijdag 27 maart 2009 woonde ik (Luud de Brouwer) met Astrid de Beer een symposium bij over het Biografisch Portaal Nederland. Astrid werkt al jarenlang mee aan het vullen van het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland en zij is geïnteresseerd in biografieën. Ik niet.

Het was een leerzame dag. De biografie kent al een lange traditie in Nederland. Mijn interesse ging vooral uit naar het digitale aspect. De reeks van het Biografisch Woordenboek van Nederland (en al die andere variaties) digitaal beschikbaar stellen.

Het is opvallend hoe elke beroepsgroep dezelfde fases door moet voordat het licht aan het eind van de tunnel in zicht komt. Hier ging de discussie ook weer over Wikipedia. De ivoren-toren-houding was nog breed aanwezig, maar vertoonde toch scheuren doordat enkele deelnemers duidelijk zagen dat die strijd gestreden was, misschien nog sterker, niet gestreden hoeft te worden.

In deze sector gaat het ook over beheer...
Wie mag in een biografie worden opgenomen, en in welke biografie? Want die zijn er in soorten en maten. Het was bijzonder om te horen dat één van de beroemdste Tilburgers, Peerke Donders, in geen enkele nationale biografie tot op heden een lemma waard was. Het tekort aan vrouwen wordt opgevuld door het Digitale Vrouwenlexicon en allerlei groepen verzorgen hun eigen biografische standaardwerken, sportliefhebbers, homosexuelen (mannen en vrouwen apart, dat wel), muziekencyclopediën etc.

Wat te denken van invalshoeken als die van het Oxford Dictionary of National Biography, die van hun auteurs verlangd dat ze stelling nemen in discussies van en over de mensen waarvan ze de biografie schrijven. Dat staat b.v. tegenover de objectieve houding die verlangd wordt van de schrijvers bij het Digitale Vrouwenlexicon.
Ook leuk: ze noemen het een National Biography, maar nemen net zo vrolijk Erasmus, Willem III en andere buitenlanders op, omdat die van belang zijn geweest voor hun geschiedenis. Over verdubbeling van informatie gesproken...

De onderwerpen die bij een digitaal portaal onherroepelijk aan de orde komen zijn het toestaan van user generated content, een commentaarfunctie en discussiemogelijkheden. Daar waren de dames en heren biografen nog niet rijp voor. Ze hadden het allemaal in overweging, maar in de praktijk bleek het nogal bewerkelijk en omdat de beheerkant nog overheerst, lopen de kosten op als je daadwerkelijk wilt toezien op alle input van derden.

Een andere kwestie die een sterke parallel heeft met de archiefsector: het over blijven doen van hetzelfde werk. De uitgegeven biografische werken bestaan vooral uit steeds opnieuw herkauwen wat er in een vorige versie is geschreven. Nog een keer onderzoeken, tegen het licht houden en opnieuw dezelfde namen in boekvorm uitgeven. Het is tijd om eens een slag te maken naar nieuwe namen, nieuwe biografieën. Ook in de biografiewereld is het onderwerp vooral blank en van het mannelijke geslacht, en gaat eerder over een onbekende wetenschapper dan een bekende volksheld.
Bij het digitaal beschikbaar stellen van de biografieën is er een reëele kans dat de roep om nieuwe biografieën van nieuwe helden toeneemt.
Toch was er een grote groep voorstander van om het in digitale vorm nog eens dunnetjes over te doen...

Het was een hele interessante dag, leerzaam op het gebied van biografieën en geruststellend in de constatering dat blijkbaar alle geledingen van de samenleving dezelfde weg af moeten leggen om te komen tot het daadwerkelijk open staan voor input van anderen en de bereidheid om kennis te delen en deelbaar te maken.

Het is een schrale troost, maar het is er een :-).

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag