Nieuw: Hinderwet- en milieuvergunningen Haaren 1954-2010

10
27-06-2024
  • Oisterwijk
  • Haaren
  • hinderwetvergunningen
  • milieuvergunningen
  • e-depot
  • Biezenmortel
  • Esch
  • Helvoirt

Digitalisering vergunningen

De voormalige gemeente Haaren heeft al voor de herindeling met de gemeente Oisterwijk besloten de papieren Hinderwet- en milieuvergunningen 1954-2010 te digitaliseren. Vanaf vandaag zijn deze vergunningen digitaal beschikbaar gekomen via onze website. Alle digitale vergunningen zijn in het e-depot van het Regionaal Archief Tilburg opgenomen. Om de kwaliteit van deze informatieobjecten, zoals de tekeningen, te borgen is een heel proces aan vooraf gegaan. Zo vindt er een technische controle van de scans plaats om te kijken of er bijvoorbeeld geen sprake is van overbelichting. Dit zou namelijk informatieverlies tot gevolg hebben. Omdat tekeningen tot in de eeuwigheid bewaard blijven, is sprake van een hoge kwaliteitstandaard.

De Hinderwet (1875) -vanaf 1993 de Wet milieubeheer-  verplicht instellingen bij mogelijke hinder, schade of gevaar voor de omgeving voortkomend uit  een economische activiteit bij de gemeente om  een vergunning aan te vragen. Het gaat hierbij om activiteiten waarbij gebruik gemaakt wordt van technische installaties als bijvoorbeeld stoommachines, elektromotoren, opslagtanks, pompen en turbines. De afgifte van vergunningen in het kader van de Hinderwet, later Wet milieubeheer, was een bevoegdheid van het college van Burgemeester en Wethouders.

Openbaarheid

Niet alle milieu-informatie van bedrijfs- en fabricagegegevens is openbaar. Voor de niet-openbare dossiers van deze bedrijven kan schriftelijk worden aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders van Oisterwijk.

Daarnaast is bepaald dat vanwege de Algemene verordening gegevens (AVG) van toepassing. Dat heeft tot gevolg dat niet het gehele dossier na 1974 kan worden ingezien, maar alleen de tekeningen. Voor 1974 is wel het gehele dossier te raadplegen.

Hoe te raadplegen?

Het zichtbaar maken verloopt via de zogenaamde   BDA: de Bouwdossier Applicatie. In totaal gaat het om 539 dossiers. De dossiers zijn ingelezen in het e-depot van Regionaal Archief Tilburg onder archiefnummer 10017.

 

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag