Nieuwe archieven online van Riel en Haaren

8
11-06-2024

De afgelopen maanden is niet alleen hard gewerkt aan het digitaliseren van een aantal dorpsbesturen uit onze collectie, maar ook hebben we een Burgerlijk Armbestuur digitaal gemaakt. Het gaat om de volgende archieven: 

Archief 2101 Dorpsbestuur van Riel (1635-1810)

Archief 6005 Dorpsbestuur van Haaren (1592-1810)

Archief 6008 Burgerlijk Armbestuur van Haaren (1834-1964)

In de dorpsarchieven vind je informatie over het bestuur van de dorpen (ook tijdens de Franse Tijd), maar ook over de inwoners van de dorpen. Over mensen die er kwamen wonen en anderen die weer vertrokken. Je vind er bijvoorbeeld borgbrieven in, waarin bestuurders hulp toezeggen als een bepaalde bewoner (met naam genoemd) tot armoede zou vervallen. In het dorpsbestuur van Riel kom je bijvoorbeeld stukken tegen over het rechtsgeding voor de Raad van Brabant tussen Riel en Tilburg en Goirle inzake de gemene heidegronden 1647-1657. Ook tref je hier aan een reeks van burgemeestersrekeningen vanaf 1673, lijsten van brouwerijen en brouwketels 1687-1701.Of wat dacht je van een kopieakte van de overdracht van de schuurkerk te Riel door Adriaan Martens c.s. aan rooms-katholieke inwoners van Riel uit 1760. 

Kijken we naar het dorpsbestuur van Haaren dan mogen de dorpsrekeningen en de rekeningen van de kerkmeesters natuurlijk niet ontbreken. Op 3 augustus 1783 werd Haaren getroffen door zware hagelbuien. De staat van schade, geleden aan veldgewassen kun je hier vinden. Tevens de volmacht van regenten uit 1582 aan enige gecommitteerden uit de inwoners om in de abdij van Tongerloo te verzoeken voor Haaren een kapelaan te benoemen. 

Tenslotte het Burgerlijk Armbestuur van Haaren wat het eerste van zijn soort is wat volledig is gedigitaliseerd. Een ontdekkingstocht naar onder andere reglementen, begrotingen en grootboeken. Maar wat dacht je van stukken over oorlogsschade aan onroerende goederen van het armbestuur vanaf 1947, de aanbestedingen van levering van roggebrood ten behoeve van de armen in de periode 1850-1864 en dat Russische aandelen en obligaties in 1917 waardeloos zijn geworden. 

Bovenstaande kun je nu allemaal vinden op onze website. Neem er een kijkje en ontdek Riel en Haaren op een andere manier.

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag