Tilburgse Aktie Krant (TAK) online

8
16-05-2024
  • TAK
  • Tilburgse Aktie Krant
  • krantenviewer
  • actiecultuur
  • Tilburg
  • actiegroepen
  • digitaal
  • TAO
  • Tilburgs Aktiegroepen Overleg

Alle Tilburgse Aktie Kranten (1978-1986) zijn vanaf nu online beschikbaar in de krantenviewer van Regionaal Archief Tilburg. 

Het eerste nummer van de Tilburgse Aktie Krant, afgekort tot TAK, verscheen op 18 mei 1978.  De TAK was een uitbreiding van de tweewekelijkse nieuwsbrief die vanuit het Tilburgs Aktiegroepen Overleg (TAO) onder de verschillende actiegroepen verspreid werd. Het Tilburgs Aktiegroepen Overleg was opgericht in 1976 door een groep mensen, werkzaam in verschillende Tilburgse actiegroepen, die merkte dat er onder de buurt- en actiegroepen behoefte was aan informatie over en overleg met andere gelijkgerichte groepen. De TAO fungeerde als een spin in het web van de  verschillende actiegroepen, elke twee weken bracht zij een nieuwsbrief uit met een activiteitenagenda.

'Gewoon gezond links’

Na een paar jaar voldeed de nieuwsbrief niet meer; er was behoefte aan een blad met daarin uitgebreidere informatie De plaatselijke pers besteedde te weinig aandacht aan nieuws van buurt- en actiegroepen. Dit nieuws was wel te vinden in de afzonderlijke bladen en brochures van de verschillende groepen, maar er was geen orgaan dat al dit nieuws bij elkaar bracht. Het was aan de Tilburgse Aktie Krant om deze leemte op te vullen.

In de TAK konden actiegroepen hun activiteiten aankondigen, toelichten en verslag van activiteiten doen. In de TAK werd ook een agenda opgenomen met vooral Tilburgse activiteiten die van belang zijn voor actiegroepen, een lijst met nieuwe publicaties en die berichten uit de gemeenteraad die voor het actiewerk belangrijk zijn. De kosten om de TAK te maken werden betaald uit de abonnementsgelden.

De redactie van de TAK vond het nieuws uit de reguliere pers, zoals het Nieuwsblad, onvolledig en gekleurd. Bovendien zou de gewone pers niet kritisch genoeg durven zijn, omdat ze afhankelijk waren van advertentiegelden. Daar had de TAK geen last van: 'De TAK-redactie is onafhankelijk, niet partijgebonden, maar gewoon gezond links'. 

'Nieuws is nooit alleen maar een feitje'

In het juninummer van 1982 werd de TAK-nieuwe stijl geïntroduceerd. De voorheen langwerpige TAK had nu niet alleen een ander formaat, maar was ook een stuk dikker. En in plaats van elke twee weken, verscheen de TAK nu maandelijks. De krant profileert zich vanaf die tijd als 'onafhankelijk Tilburgs maandblad'. In de TAK-nieuwe stijl belicht de redactie achtergronden en oorzaken van het plaatselijke nieuws. In de reguliere dagbladen komen de achtergronden niet of nauwelijks aan de orde, 'soms omdat deze media de kritische zin ontbreekt die wij onszelf als redactie wel toedenken. Nieuws is nooit alleen maar een feitje'.

Het einde

In januari 1986 komt de laatste (?) TAK uit. De rek is eruit. Zoals de redactie het verwoordt: 'Er is teveel op te weinig schouders terecht gekomen'. Het maken van de TAK kost veel tijd en energie, er zijn te weinig mensen die dit willen doen. Dankzij wanbetalers (de krant werd betaald uit de abonnementsgelden) is er ook te weinig geld om om de TAK te maken. Het 'redaktioneel' eindigt met de oproep dat de TAK wel wat versterking kan gebruiken.

Onderzoek naar actievoerend Tilburg

De TAK geeft een goed beeld van actievoerend Tilburg in de jaren '70 en '80. Alle demonstraties, bezettingen, acties, manifestaties en boycots uit deze decennia passeren de revue. De TAK is fantastisch materiaal voor onderzoekers die belangstelling hebben voor deze woelige periode.

Als je belangstelling hebt voor deze periode, zijn ook de Tilburgse muurkranten, 1978-1995  erg interessant.

 

 

 

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag