Onderzoeker uitgelicht - Sanne Schraa

14
24-01-2023
 • onderzoek
 • geschiedenis
 • vrouwengeschiedenis
 • Tweede Feministische Golf
 • Vrouwenkrant
 • Vrouwenkafee
 • Vrouwencentrum
 • Tilburg
 • podcast
 • Ons Archief
 • Onderzoeker uitgelicht

Als je Sanne Schraa zoekt, dan vind je haar vaak verstopt achter een boek met een goede cappuccino, of wandelend in de bossen met een hond. De 32-jarige Sanne werkt momenteel als projectmedewerker Archief bij Erfgoed ’s-Hertogenbosch. Daar ondersteunt zij de afdeling Archief bij het inventariseren en ontsluiten van archieven. Zoals ze het zelf verwoordt: “Ik zit dus de hele dag tussen de archiefstukken te neuzen: heerlijk!”  

Achtergrond 
Sanne heeft Italiaanse Taal en Cultuur gestudeerd aan de UvA in Amsterdam én Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen. Naast de bekende horecabaantjes tijdens haar studie heeft zij op verschillende plekken gewerkt, o.a. bij het Verzetsmuseum in Amsterdam en als coach voor statushouders bij Refugee Team in Tilburg. Bij Regionaal Archief Tilburg heeft zij vanaf 2016 geholpen bij verschillende onderzoeksprojecten, waaronder die over Tilburgse vrouwen in het verzet en recent het onderzoeksproject Bevrijd van de vergetelheid waarbij de levensverhalen van Tilburgse oorlogsslachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog onderzoeken.

Onderzoek naar de Tilburgse vrouwenbeweging tussen 1970 en 1990 
De afgelopen maanden, vanaf september 2022, heeft Sanne historisch onderzoek gedaan naar de Tilburgse vrouwenbeweging tussen 1970 en 1990, een periode in de geschiedenis die ook wel bekend staat als ‘de Tweede Feministische Golf.’ Aan de hand van de archieven van enkele Tilburgse vrouwenorganisaties schetst zij een beeld van de uiting en omvang van de strijd van vrouwen voor gelijke rechten in een lokale, Brabantse stad. 

De keuze voor dit onderwerp heeft verschillende redenen, zoals ze zelf zegt: “In de eerste plaats is mijn onderzoek onderdeel van het project Ons Archief: een onderzoeksproject vanuit de Morrenstichting en het NOT-fonds waarmee onderzoek naar gemarginaliseerde groepen in de samenleving wordt gestimuleerd. Door onderzoek te stimuleren naar groepen die ontbreken of zeer beperkt aanwezig zijn in de archieven zorg je ervoor dat archiefinstellingen en hun collecties toegankelijker (en dus inclusiever) worden. Onder deze groepen vallen ook vrouwen: zij zijn onderbelicht in zowel archiefcollecties als de geschiedschrijving. Begin 2022 zijn er enkele archieven van Tilburgse vrouwenorganisaties ondergebracht bij Regionaal Archief Tilburg: dat schreeuwt meteen om onderzoek. Op die manier krijgen vrouwen hun verdiende plek in de historiografie.” 

Daarnaast vindt Sanne het belangrijk om de lokale geschiedenis op de kaart te zetten. Veel historisch onderzoek heeft zich uitsluitend toegespitst op nationaal niveau. Dat sluit ook aan bij haar laatste reden om specifiek voor dit onderzoek te kiezen. Het beeld dat Sanne kende van de feminist is gebaseerd op dat nationale onderzoek, namelijk dat van de demonstrerende Dolle Mina, die de straat op ging met ‘Baas in eigen buik’ op haar buik geschreven. De feminist uit de jaren zeventig was provocerend, boos en een mannenhater. Een overheersend negatief beeld, en bovendien een beeld waar ze zich altijd moeilijk mee kon identificeren. Sanne zegt daarover: “Hierdoor noem ik mijzelf al jaren aarzelend feminist. Ik raakte nieuwsgierig naar mijn Tilburgse, feministische voormoeders: gingen zij ook schreeuwend de straat op?”

Aanpak van het onderzoek 
De onderzoeksbeurs van het project Ons Archief was voor vier maanden fulltime onderzoek. In september 2022 begon ze met het lezen van secundaire literatuur waarvan De vrouw beslist van Vilan van de Loo het belangrijkste werk is. In september en oktober deed ze veel archiefonderzoek.. In november begon ze met het interviewen van enkele Tilburgse feministes die actief zijn geweest in de Tilburgse vrouwenbeweging tussen 1970 en 1990. Vanaf december werkte ze aan het grootste eindproduct: de podcast. Dat betekende het schrijven van scripts voor de verschillende afleveringen en het opnemen van eigen stukken tekst. 

Gebruikte bronnen 
In de eerste plaats heeft Sanne gebruik gemaakt van de archieven van het Vrouwencentrum en het Vrouwenkafee. Daarnaast heeft zij alle Vrouwenkranten van 1977 tot 1986 bestudeerd. Die geven een gedetailleerd en compleet beeld van meer dan tien jaar Tilburgse vrouwenbeweging. “Ze zijn bovendien heel erg leuk om op zondagochtend te lezen met je kopje koffie” is Sanne van mening. Het geeft een goed beeld van de onderwerpen waar de vrouwen in die tijd belang aan hechtten, en hoe dat veranderde door de jaren heen. Naast de archieven bij Regionaal Archief Tilburg heeft Sanne ook onderzoek gedaan bij Atria, het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis in Amsterdam. Daar bekeek ze de archieven van de afdeling Vrouwenstudies aan de Katholieke Hogeschool Tilburg.

Waarom is dit onderzoek belangrijk? 
Sanne: “Heb je even? Vrouwen delven in onze geschiedschrijving áltijd het onderspit. Historici hebben de aandacht in onze geschiedenis veel te lang uitsluitend op mannen gelegd. Dit draagt bij aan het ondergeschikte beeld dat veel mensen hebben van vrouwen in allerlei facetten van de samenleving. Onterecht. Meer onderzoek naar vrouwen in archieven zorgt voor een eerlijker en completer beeld van de geschiedschrijving.” Daarnaast zorgt meer onderzoek naar vrouwen op lokaal vlak voor een genuanceerder beeld. Het algemene beeld van de vrouwenbeweging is vaak het beeld van de demonstrerende en schreeuwende feminist, die constant de straat op ging. Een beeld waar door historici en media jarenlang de nadruk op is gelegd waardoor feministen die meer op de achtergrond streden, uit het beeld bleven. Je ziet het vaker in de historiografie: een nadruk op de grotere, heldhaftige en ‘opvallende’ actoren. Het beeld van de feminist uit de jaren zeventig is daardoor negatief, eenzijdig en incorrect. De Tilburgse vrouwenbeweging laat bijvoorbeeld zien dat er voor ‘elke vrouw wat wils was’: zij was extreem breed en divers. Je had de Tilburgse Groep Bijstandsvrouwen, Vrouwen tegen Sexueel Geweld, het Centrum voor Buitenlandse Vrouwen, de Katholieke Vrouwenorganisatie, Meidenwerk, de Chinese Vrouwengroep, Vrouwenstudies aan de Tilburgse Universiteit, om er maar een paar te noemen. Door de verhalen van al deze vrouwenorganisaties te vertellen, hoopt Sanne dat meer meisjes en vrouwen zichzelf herkennen in de geschiedenis en hun eigen identiteit sterken.

Wat vond je moeilijk in je onderzoek?
In haar onderzoek ondervond Sanne wel een beperking: “Door de redelijk korte periode van mijn onderzoek, moest ik bepaalde keuzes maken. Ik heb getracht een zo breed en divers mogelijk beeld te schetsen maar door tijdgebrek heb ik niet álle archieven kunnen bestuderen die ik tegenkwam. Mijn onderzoek is daarom ook een aanzet en oproep om vooral door te gaan in het doen van onderzoek naar de Tilburgse vrouwenbeweging, en vrouwen in het algemeen.”
Sanne moest tijdens het onderzoek haar eigen beeld bijstellen, wat best confronterend was. Ze realiseerde zicht dat ze bezig was met het voortzetten van een witte geschiedschrijving: de archiefvormers zijn uitsluitend witte vrouwen geweest. De zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwenorganisaties worden altijd vergeten in onderzoek naar de vrouwenbeweging tijdens de Tweede Feministische Golf. Hoewel Sanne probeert om bij te dragen aan een inclusievere geschiedschrijving, draagt zij ook bij aan het onderzoek naar witte vrouwen. Dit ongemakkelijke gevoel zette ze om in een zekere strijdlust en haar onderzoek in te zetten als (pijnlijke) leerweg voor haarzelf en voor anderen.  

Podcast ‘Mijn Tilburgse, feministische voormoeders’
Op 31 januari komt de eerste aflevering van Sannes podcast, ‘Mijn Tilburgse, feministische voormoeders’ uit. Het is een driedelige podcast waarin dagboekfragmenten en de gesprekken met de Tilburgse feministes in elkaar overlopen. Op deze manier wordt de luisteraar meegenomen in haar zoektocht naar mijn Tilburgse, feministische voormoeders. Halverwege 2023 verschijnt er nog een artikel in het Erfgoed Magazine Tilburg over de resultaten van haar onderzoek. In februari presenteert Sanne, samen met de onderzoeksgroep van het project Ons Archief, haar resultaten in het Nationaal Archief.

Afsluitend vertelt Sanne: “Ik voel een passie om het verhaal van deze vrouwen te vertellen. Ik vind het ontzettend belangrijk om gemarginaliseerde groepen in de samenleving een plek te geven in de geschiedschrijving en in archiefcollecties als zij daarin ontbreken. Regionaal Archief Tilburg bood me een fijne en veilige sfeer en behulpzame medewerkers. Zij hebben het belang van mijn onderzoek gezien en dit ondersteund én ook gestimuleerd. Ook stonden ze open voor mijn visie op hun collectie en hoe deze in mijn ogen kan worden aangevuld, om daadwerkelijk een geheugen te vormen van alle Tilburgers.”

Trailer Podcast
Beluister hieronder alvast de trailer van Sannes Podcast ‘Mijn Tilburgse, feministische voormoeders’. De podcast is vanaf 31 januari 2023 te horen op o.a. Springcast en Spotify en via www.regionaalarchieftilburg.nl

 

De historische foto's zijn gemaakt door persbureau Van Eijndhoven, Collectie Regionaal Archief Tilburg. Het portret van Sanne is gemaakt door A. de Beer.

 

 

 

 

 

 

2 reacties

Reageren
 1. Martin | Jan 27, 2023
  Ter attentie: ook in een verder verleden waren er al vrouwen die er voor kozen en ook in staat bleken een eigen leven te leiden, los van alle conventies. Een voorbeeld hiervan is mijn verre oudtante van vaderskant, de boerendochter Cornelia Peter Pauwels Cornelissen uit de eerste helft van de zeventiende eeuw, die bij haar huwelijk zwanger bleek, geen afstand van haar kind wenste te doen, contact bleef houden met haar minnaar, van wie ze nog een kind kreeg, haar erfenis van vaderskant wist veilig te stellen en haar erfgenamen bedeelde in een testament (zie: www.broerendebruijn,nl/CorneliaPeterPauwels.html ). Martin de Bruijn
 2. Cécile | Jan 25, 2023
  misschien ook eens kijken naar een samenhangend verhaal tussen vrouwenverenigingen en politiek. Vanuit de vrouwenverenigingen werden vrouwen afgevaardigd in de gemeenteraad. Maar ook in de gemeentelijke Emancipatiecie. En de Vrouwenraad. Ook had je vanuit de politiek zitting in de Vrouwen Adviescommissie (VAC). Deze cie gaf advies bij bouwprojecten. 

  Reageren

  Contact en informatie
  sluit Hulp nodig?
  We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
  Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

  sluit Online op dit moment
  chatOnline -
  Stel een vraag