Bouwtekeningen Haaren 1996-2015 digitaal beschikbaar

13
08-09-2022
  • bouwdossiers
  • digitaal-bouwarchief
  • Haaren
  • Oisterwijk
  • Biezenmortel
  • Esch
  • Helvoirt

Foto: Tuin de Oever in Haaren met nieuwbouw op de achtergrond - 1966  Fotopersbureau Het Zuiden

Bouwtekeningen Haaren online beschikbaar.

Vanaf nu zijn de bouwdossiers Haaren 1996 – 2015 online te vinden op onze website, met dank aan de Gemeente Oisterwijk. In de praktijk betekent dit dat vooral de bouwtekeningen zijn in te zien en te downloaden.

Gemeentelijke bouwdossiers

Bouwtekeningen zijn documenten, die behoren tot een aanvraag voor een bouwvergunning. Dit kan de bouw van iets nieuws zijn, maar ook een verbouwing of een aanbouw. En het kan gaan om bijvoorbeeld kantoren, fabrieken of woningen. Een bijzondere categorie binnen de bouwdossiers is bovendien monumenten. De tekeningen behoren tot een gemeentelijk dossier, dat standaard bestaat uit de vergunningaanvraag, de verleende vergunning en de tekeningen. Daarnaast kunnen er nog aanvullende documenten in dat dossier zitten, zoals berekeningen of technische specificaties, zoals materiaal en kleurgebruik. 

Link  naar digitaal bouwarchief voormalige gemeente Haaren.

Haaren als zelfstandige gemeente

Haaren bestond tot 1 januari 2021 als een zelfstandige gemeente en bestond uit de kernen Haaren, Esch, Helvoirt en Biezenmortel. Begin 2021 werd de gemeente door herindeling opgeheven, waarna Haaren onder de gemeente Oisterwijk kwam te vallen. Toen de administratie van de vroegere gemeente Haaren werd verdeeld, ontving Oisterwijk dus het deel van de archieven over de kern Haaren. Al die archieven zijn nu gescand en digitaal te gebruiken door de ambtenaren van de gemeente. 

De bouwdossiers zijn via de website van Regionaal Archief Tilburg openbaar gesteld voor iedereen. Wij dragen vanaf nu zorg voor de permanente bewaring ervan en het beschikbaar stellen aan het publiek. De opslag ervan gebeurt in het e-depot, het zichtbaar maken verloopt via de zogenaamde BDA: de Bouwdossier Applicatie.

In totaal gaat het om ruim 3000 bouwdossiers uit Haaren. Oisterwijk heeft bij alle scans beschrijvingen gemaakt (metadata) voor de online terugvindbaarheid ervan op adres. Dit is een waardevolle bron van informatie voor aannemers en particulieren die een woning willen kopen of aanpassen. Zij krijgen op de tekeningen inzicht in de opbouw van het pand en ook staat bijvoorbeeld aangegeven waar het leidingwerk in het pand ligt.

Aanvullende informatie inzien

Naast bouwtekeningen zit er meer in een bouwdossier. In elk dossier zit ook de aanvraag en verleende vergunning zelf, vaak nog aangevuld met bijbehorende technische documentatie. Deze aanvragen, vergunningen en documentatie zijn niet automatisch in te zien; ze worden niet openbaar vrijgegeven in verband met mogelijke persoonsgegevens in de documenten. Door de AVG is het niet wenselijk namen actief te publiceren op de site, maar passieve openbaarheid (ter inzage geven in de studiezaal) kan wel (met uitzondering van de uitsluitingenlijst). Indien iemand dit type documenten toch wil inzien, kan een onderbouwd verzoek gedaan worden, gericht aan de archivaris en per email verstuurd worden naar info@regionaalarchieftilburg.nl

Link naar besluit van het college van B. en W. van de gemeente Oisterwijk.

Vanuit de gemeente Oisterwijk is er nu de wens om ook de Hinderwet- en WABO (omgevingsrecht-) vergunningen van diezelfde periode naar het e-depot van Regionaal Archief Tilburg over te brengen. Door opname in het e-depot blijft deze data nog vele tientallen jaren, zo niet eeuwen, voor iedereen beschikbaar.

 

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag