Certificering: Security Verified

3
07-09-2021
  • veiligheid
  • privacy
  • ICT
Logo security verified
De instellingen van Stichting Mommerskwartier, waar Regionaal Archief Tilburg onder valt, vinden informatiebeveiliging van groot belang. Regionaal Archief Tilburg heeft met de twaalf gemeenten uit het werkgebied afgesproken, dat goede informatiebeveiliging en privacybescherming wordt gegarandeerd. 

Wij hebben passende maatregelen genomen om de gegevens van de bezoekers van het Regionaal Archief Tilburg te beveiligen en om misbruik daarvan te voorkomen. Om vast te stellen of deze maatregelen passend én effectief zijn, wordt onze beveiliging extern getoetst en gecertificeerd volgens het ‘Security Verified’-principe. Dit is een internationale standaard, vergelijkbaar met ISO 27001. Op 23 juni 2021 heeft Stichting Mommerskwartier de certificeringsaudit succesvol doorlopen en afgerond met het certificaat ‘Security Verified’ van het ICT institute.

Deze toetsing en certificering is gedaan voor alle instellingen van de Stichting Mommerskwartier (TextielMuseum, Regionaal Archief Tilburg, Stadsmuseum Tilburg en Vincents Tekenlokaal). Het hebben van het Security Verified Certificaat betekent dat alle elementen voor een adequaat niveau van informatiebeveiliging aanwezig zijn.

Daarmee is een mijlpaal bereikt en voldoet Mommerskwartier in het algemeen en het Regionaal Archief Tilburg in het bijzonder aan de contractafspraken met de twaalf aangesloten gemeenten, om eens per twee jaar de informatiebeveiliging extern te laten toetsen en te certificeren.  

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag