Stadsbestuur Geertruidenberg online te raadplegen

7
30-07-2021
  • Geertruidenberg
  • stadsbestuur
  • namen voornamen UvA pdf online
  • digitaal

Het archief van het stadsbestuur van Geertruidenberg is helemaal gedigitaliseerd en kan via deze website geraadpleegd worden. Het gaat om archief 2600 en bestrijkt de periode 1355-1810. (https://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-archieven/?/details/NL-TbRAT-2600/).

Het archief heeft in de geschiedenis zwaar te lijden gehad en is sterk gehavend bewaard gebleven. Desondanks bevat het nog genoeg informatie om onderzoek naar deze oudste (?) Hollandse stad te doen.

Voor het archief van een stadsbestuur geldt min of meer hetzelfde als voor een dorpsbestuur. Dezelfde soort informatie is er te vinden.

Het archief van het stadsbestuur bevat heel interessante informatie over het wel en wee van de gemeenschap. Het gaat daarbij niet alleen over het bestuur en de schepenbank maar ook over de bewoners is veel terug te vinden. De resoluties of besluiten van het stadsbestuur geven bv. informatie over branden, uitbraken van ziekten onder mens en dier e.d.

Er zijn b.v. de rekeningen met inkomsten en uitgaven met bijbehorende belastingregisters in veel verschillende vormen. Deze registers kunnen een mooie aanvulling zijn op je familiegeschiedenis. Het zegt iets over bezit, over de plek waar ze woonden in de stad en over de betekenis die ze hadden binnen de gemeenschap. Waren ze schepen, of borgemeester, of zetter of vervulden ze een andere tijdelijke functie.

De borgbrieven of akten van indemniteit kunnen je vertellen of je voorouders zijn verhuisd vanuit een ander dorp of naar een andere woonplaats.

Verder kun je er gegevens vinden over militaire activiteiten, zijn er soldaten ingekwartierd, hoeveel en wat kreeg je als inwoner als vergoeding. In de resoluties van het stadsbestuur vindt je informatie over besmettelijke ziekten van mens en dier, eventuele natuurrampen, branden e.d.

Kortom: genoeg te onderzoeken!

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag