2 Archieven van dorpsbesturen digitaal online

7
23-07-2021
  • Dongen
  • dorpsbestuur
  • Moergestel

Er zijn wederom twee archieven toegevoegd aan ons arsenaal gedigitaliseerde archieven. Gemak dient de mens en je kunt vanuit huis of vakantieadres deze archieven 24 uur per dag bestuderen via deze website! Onderzoek naar lokale geschiedenis wordt steeds eenvoudiger vanuit huis.

Het gaat deze keer om de dorpsbesturen van Dongen (1369-1811)  (zoek in archieven en typ 925) en Moergestel (1310-1811) (zoek in archieven en typ 818).

Archieven van de dorpsbesturen bevatten heel interessante informatie over het wel en wee van de dorpsgemeenschap. Het gaat daarbij niet alleen over het bestuur en de schepenbank maar ook over de bewoners is veel terug te vinden. De resoluties of besluiten van het dorpsbestuur geven bv. informatie over branden, uitbraken van ziekten onder mens en dier e.d.

De archieven bevatten b.v. de rekeningen met inkomsten en uitgaven met bijbehorende belastingregisters in veel verschillende vormen. Deze registers kunnen een mooie aanvulling zijn op je familiegeschiedenis. Het zegt iets over bezit, over de plek waar ze woonden in het dorp en over de betekenis die ze hadden binnen de dorpsgemeenschap. Waren ze schepen, of borgemeester, of zetter of vervulden ze een andere tijdelijke functie.

De borgbrieven of akten van indemniteit kunnen je vertellen of je voorouders zijn verhuisd vanuit een ander dorp of naar een andere woonplaats.
Verder kun je er gegevens vinden over militaire activiteiten, zijn er soldaten ingekwartierd, hoeveel en wat kreeg je als inwoner als vergoeding. In de resoluties van het dorpsbestuur vindt je informatie over besmettelijke ziekten van mens en dier, eventuele natuurrampen, branden e.d.

Zo is er genoeg te ontdekken in de archieven van dorpsbesturen. 

De komende periode zullen nog meer dorpsarchieven gedigitaliseerd online komen.

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag