#9 Restauratie- en digitaliseringsproject Schepenbank Tilburg en Goirle

3
15-07-2021
  • schepenbank
  • Tilburg
  • Goirle
  • Metamorfoze
  • restauratie
  • conservering
  • digitalisering

Op dit moment wordt door Art in Print van archief 14 Schepenbank Tilburg en Goirle 1408-1811 de laatste 51 meter gedigitaliseerd en door het Zeeuws Archief geconserveerd, waarvoor we van het Nationaal Programma voor het Behoud van het Papieren Erfgoed Metamorfoze uit Den Haag subsidie hebben ontvangen. Het betreft hier de inventarisnummers 8096 tot en met 10288. Het eerste gedeelte tot en met 8095 is namelijk al volledig geconserveerd en gedigitaliseerd en te zien op onze website. 

Maar voordat er een begin kon worden gemaakt aan die laatste 51 meter moest er nog wel aan een voorwaarde worden voldoen: een goedgekeurde proefbatch voor zowel conservering als digitalisering. Dat betekent dat een gedeelte van het archief, met daarin alle bijzonderheden, als voorbeeld gaat dienen voor het gehele project en als dat goedgekeurd wordt door Bureau Metamorfoze wordt groen licht gegeven voor de rest van het archief. Deze proefbatch omhelsde circa 1 meter met in totaal 100 inventarisnummers en bestond uit zo’n 5200 scans. 

Voordat er gedigitaliseerd kon worden moesten alle stukken materieel goed verzorgd zijn ofwel geconserveerd worden. In oktober 2020 is het Zeeuws Archief daarmee begonnen en op 9 november werd deze goedgekeurd door de adviseur conservering van Bureau Metamorfoze. Toen volgde in januari van dit jaar de digitalisering door Art in Print en vond op 24 februari de 1-op-1 controle plaats van alle scans door het Zeeuws Archief in opdracht van Regionaal Archief Tilburg. Daarbij werd gekeken naar volledigheid, soorten afgeleiden, bestandsnaam, inhoud en op het juiste gebruik van de scaninstructies die door ons waren aangeleverd. We hadden graag zelf bij deze controle aanwezig willen zijn, maar coronamaatregelen hielden dat tegen. Tenslotte moest de technische controle door de Koninklijke Bibliotheek nog plaatsvinden, maar ook hier gooide corona roet in het eten. Want medewerkers mochten namelijk maanden niet naar het werk. Door middel van een ontheffing konden de controles na weken eindelijk plaatsvinden. Op 19 april jl. was het zover en werden ze allemaal door de Koninklijke Bibliotheek nagekeken en goedgekeurd. En dat betekent dat het digitaliseringsbedrijf nu volop bezig is met het digitaliseren van de restant van het archief. 

Het Zeeuws Archief was al vanaf november verder gegaan met de conservering toen deze goedgekeurd werd. Opvallend daarbij was dat tijdens de conservering verzegelde boedelinventarissen werden aangetroffen. Om deze open te kunnen maken was toestemming nodig van de gemeentearchivaris van de gemeente Tilburg zijnde Yvonne Welings. Vervolgens werd er proces verbaal opgemaakt, zodat de archiefstukken verder kon worden behandeld. 

Inmiddels hebben we de scans van de proefbatch ontvangen en zijn digitaal beschikbaar gemaakt op onze website. Het betreft de inventarisnummers 8162, 8201, 8316-8317, 8481, 8609-8618, 8974-8981, 8983, 9599-9599a, 9622 en 10031-10084 en tenslotte 10085-10101. Kijk maar eens!

Volgend jaar augustus is dit project van 51 meter afgerond. Maar zolang hoeven we niet wachten op de scans, want zodra een zogenaamde batch klaar is gaan we die gewoon publiceren en kan iedereen genieten van de scans van deze Schepenbank. Kijk maar alvast naar de archiefstukken van de proefbatch. Als dit allemaal achter de rug is, is het complete archief van Schepenbank Tilburg en Goirle 1408-1811 met in totaal 101 meter in goede materiële staat en digitaal beschikbaar op onze website. Wat een prestatie.

 

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag