Kantongerecht Tilburg en arrondissement Breda

11
25-10-2020
  • arrondissement
  • Tilburg
  • rechtspraak
  • kantongerecht
  • Breda
  • aanwinst
Kantongerecht in 1972. Foto Wil van Dusseldorp.

In 1968 ontstonden plannen om het kantongerecht Tilburg af te splitsen van het arrondissement Breda. Dat werd niet klakkeloos geaccepteerd. 

Voor 1811
De steden Tilburg en ’s-Hertogenbosch kennen een lange rechtsgeschiedenis samen. Al voor 1803 moest er beroepszaken vanuit Tilburg worden behandeld bij de schepenbank van 's-Hertogenbosch. Vanaf 1801-1810 was dat de rechtsopvolger, het  Departementaal Gerechtshof van Brabant. 

1811-1877
Gedurende 1811-1838 kenden we in Nederland rechtspraak die in ons buurland België is blijven voortbestaan, vredegerechten en rechtbanken van eerste aanleg.  In die tijd vonden beroepszaken niet alleen in 's-Hertogenbosch plaats, maar in sommige gevallen ook in Antwerpen en Brussel. Toen kantongerechten in 1838 in de plaats kwamen van de vredegerechten en de arrondissementsrechtbanken de rol van de rechtbanken van eerste aanleg vervingen, veranderde er niet veel op dat gebied. De grote verandering vond pas plaats in 1877 toen het kantongerecht Tilburg tot het arrondissement Breda ging horen.

1877-2002
Tilburg hoort nog steeds tot de rechtbank Breda. In 1968 ontstond daar wat discussie over. Een arrondissement bestaat uit een aantal kantons. Rond 1968 kwam het plan voor een  arrondissement  Eindhoven. Het  kanton Eindhoven en dat van Helmond zouden worden afgesplitst van het arrondissement 's-Hertogenbosch. Daarom werd  vanuit het  arrondissement  's-Hertogenbosch lobby gevoerd om het kanton Tilburg maar weer bij dat arrondissement te voegen om het verlies te compenseren. Daar ging de rechtbank Breda niet mee akkoord. De president van de rechtbank J.K. Schellenbach schreef een brief aan de Minister om uit te leggen waarom dat niet wenselijk zou zijn. Breda kreeg gelijk en de situatie bleef voor Tilburg ongewijzigd en Eindhoven kreeg geen rechtbank. 

Een kopie van de brief van Schellenbach is afkomstig uit de nalatenschap van wijlen mr. Huub Gerritse, oud advocaat in Tilburg en opgenomen in de  collectie handschriften nr. 338. 

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag