Stadsrechten van Tilburg van 18 april 1809

26
18-04-2019
  • Lodewijk Napoleon
  • Tilburg
  • stadsrechten

Stadsrechten Tilburg 18 april 1809Op 18 april 2019 is het precies 210 jaar geleden dat het dorp Tilburg stadsrechten verkreeg. In april en mei 1809 reisde Koning Lodewijk Napoleon Bonaparte - broer van - door Brabant, een Brabant dat zo geheel verschilt van deze tijd. Andere Brabantse  dorpen, te weten Roosendaal en Oosterhout,  ontvingen tijdens  deze reis  ook stadsrechten.

Na de Vrede van Munster in 1648 werd Brabant Staats-Brabant, geen volwaardig lid van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Pas in 1795 met de komst van de Fransen werd  de status van  Generaliteitsland als Staats-Brabant afgeschaft.

Het dorp Tilburg werd in 1809  ter ere van de komst van Koning  Lodewijk Napoleon versierd met vijf erebogen en voor het verblijf werd muziek voorbereid. Ook in die tijd zat muziek al in de Tilburgse genen. Logies werd gevonden in het kasteeltje van de latere burgemeester en textielfabrikant Martinus van Dooren.  's Middags  om drie uur op 17 april kwam Lodewijk Napoleon in Tilburg aan.

De koning was zeer tevreden over de warme ontvangst, want de volgende dag deed hij een mededeling aan het dorpsbestuur, dat hij die morgen het besluit had ondertekend, waarbij deze plaats tot stad verheven werd. Het lag verder 'in zijn voornemen van deze plaats een groote stad te maken, de fabrieken te favoriseeren door de buitenlandsche laakenen te bezwaaren en zoo mogelijk in het bezwaar van de binnenlandsche paspoorten te voorzien.'

Een kopie van dit besluit, dat bewaard wordt bij het Nationaal Archief in Den Haag, is afgebeeld. In die tijd werd april aangeduid als grasmaand.

Voor de geïnteresseerden bieden we een bonus aan, te weten de transcriptie van de tekst:

LODEWIJK NAPOLEON, door de

Gratie Gods en de Constitutie des Koningrijks,
Koning van Holland, Connetable van
Frankrijk

In acht genomen hebbende de belangrijkheid van het dorp Tilburg
In acht nemende dat deszelfs bevolking meer dan 9000 zielen bedraagd & aan
gemelde gemeente een bewijs onzer te vredenheid willende geven
Hebben wij besloten & besluiten

Art. 1

Het dorp Tilburg word tot een stad verheven, en zal dientengevolge onder
de steeden van het rijk gerangschikt worden 

2

De Landdrost van het Departement Braband zal ten spoedigste aan
den minister van Binnenlandsche Zaken een voorstel doen behelsende
eene Nominatie ter vervulling der plaatsen van Burgemeester,
Wethouder & Vroedschappen der stad Tilburg, ten einde door ons
Benoemd te worden

3

Onzen minister van Binnenlansche Zaken is belast met de
uitvoering  van het tegenwoordige besluit
Gegeven te Tilburg den 18 van Grasmaand [1] van het jaar 1809 &
van onze Regeering het vierde 

Lodewijk

[1] Grasmaand is april.

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag