Nieuw: Fiat aan reliek door aartsbisschop Joannes Zwijsen

9
19-02-2019
  • onderwijs
  • Rijke Roomse Leven
  • Zwijsen
  • Tilburg
  • Sint Aloysiusschool
  • Korvel
  • aanwinst

Fiat aan reliek door Joannes Zwijsen

Reliek
Op 14 juni 1858 geeft de toenmalige aartsbisschop van Utrecht en bisschop van 's-Hertogenbosch Joannes Zwijsen zijn fiat aan het vereren van een reliek in het bisdom 's Hertogenbosch. Een reliek kan je beschouwen als een overblijfsel van een heilige. In dit geval is in het document te lezen dat het  een rond doosje met glazen deksel en zilveren rand betreft, met aan een rood zijden lint het zegel van Joannes Zwijsen. Middels een zogenaamde attestatie gaat de aartsbisschop nader in op het reliek en de wijze waarop deze mag worden vereerd; onderaan de attestatie is in rode lak het zegel van Zwijsen gedrukt.

Heilige Aloysius Gonzaga
De attestatie verwijst naar gebeente uit het graf van de heilige Aloysius Gonzaga, een katholieke heilige en lid van de Jezuïeten; hij stierf in 1591 aan de gevolgen van de pest in Rome, die hij opliep omdat hij slachtoffers verzorgde. In de attestatie wordt niet verwezen naar de verblijfplaats van het reliek, maar een educated guess is op basis van het schrijven wel te maken.


Sint Aloysiusschool
De plaats van uitgifte is Tilburg en Aloysisus van Gonzaga heeft verband met Tilburg, namelijk via de Sint Aloysiusschool. Deze school is gebouwd in 1869 aan de Capucijnenstraat. De school is al lang gesloten, maar in de gevel is nog altijd het beeld van de Jezuïtische heilige te zien, als patroonheilige van de studerende jeugd.

Oprichters van de school zijn de Fraters van Tilburg, een onderwijscongregatie die in 1844 door Joannes Zwijsen is opgericht. De Fraters maakten zich hard voor het heil van de jeugd via onderwijs. Denk daarbij niet alleen aan het verzorgen van onderwijs (zo groeiden generaties kinderen op met Veilig leren lezen  van Caesarius Mommers), maar vooral ook aan het tegengaan van kinderarbeid. Zo voerde Zwijsen een maatregel in om meer kinderen naar school te krijgen: kinderen die niet naar school gingen werd de Eerste Communie ontzegd; hierdoor gingen veel meer kinderen naar school en nam de kinderarbeid drastisch af.


Fraters van Tilburg
Als we naar het jaar van uitgifte kijken, kan een nadere relatie met de fraters gelegd worden. Zwijsen had de Fraters van Tilburg opgericht in 1844, toen hij nog coadjuctor (hulpbisschop) van 's Hertogenbosch was. In 1858 was hij inmiddels bisschop van dat bisdom (sinds 1851) en sinds 1853 was Zwijsen tevens aartsbisschop van Utrecht. 1858 was het jaar waarin Zwijsen als bisschop van 's Hertogenbosch de constituties Fraters van Tilburg bevestigde. Daarnaast was tamelijk recent, in 1856, een neogotische kapel in het generalaat en fraterhuis Sint Jozef gereed gekomen. Hier hadden de Fraters zich in 1845 op verzoek van Zwijsen gevestigd. Gezien de band tussen de Fraters, Sint Aloysius Gonzaga en Tilburg, is het niet ondenkbaar dat het reliek waarvan de attestatie uit 1858 melding maakt, zich in de in 1856 gereedgekomen kapel van het generalaat bevonden heeft.

Document
Een dergelijk document wordt ook wel en verklaring van echtheid genoemd. Het document kregen we cadeau van de Historische Uitgeverij te Groningen. We zijn deze uitgeverij zeer erkentelijk voor de schenking. Het document is terug te vinden in collectie 338.

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag