Gabriel Ansems en het Sint Gerlach-Instituut

8
18-01-2019
  • Tilburg
  • onderwijs
  • aanwinst

OdulphuslyceumSint Gerlach-Instituut

Gabriel J.M. Ansems  (geboren in Tilburg op 09-07-1919) was in 1958 een van de initiatiefnemers tot oprichting van het Sint Gerlach Instituut in Tilburg. Eerder in 1953 was in Maastricht het eerste Gerlach Instituut opgericht met als doel tegemoet te komen aan de behoefte van ‘algemeen-menselijke’ vorming.

In Tilburg bestond er vanuit de vakbeweging een duidelijke behoefte om de bij het personeel van bedrijven/organisaties aanwezige vakkennis te verrijken met meer algemeen vormende kennis en vaardigheden. Doel hiervan was dat ook het middenkader de gelegenheid kreeg leidinggevende capaciteiten te ontwikkelen en vergroten.  De hiervoor ontwikkelde 3-jarige cursus omvatte o.a. vakken als christelijk humanisme, cultuurgeschiedenis, sociologie en welsprekendheid. In het Odulphuslyceum gaven volledig bevoegde docenten op donderdagavond hun lessen aan ongeveer 40 deelnemers. Na positieve afronding van deze cursus ontvingen de geslaagden een certificaat.

Ansems was vanuit de ambtenarenvakbeweging ARKA betrokken bij de voorbereidingen en oprichting van het Sint Gerlach Instituut in Tilburg. In het dagelijkse leven was hij werkzaam bij de Cultuurtechnische Dienst, die onderdeel was van het Ministerie van Landbouw. Eerste directeur van het Instituut  (van 1958 tot 1976) was pater Johannes van Geloven (1907-1988). Ansems was tot 1965 secretaris van het bestuur.  Reden voor zijn vertrek was zijn nieuwe functie in Den Haag en daarmee samenhangende verhuizing naar Wassenaar.

Ook vanuit afstand bleef Ansems het Gerlach Instituut belangstellend volgen. In 2008 weer in Tilburg woonachtig heeft hij het vijftig jarig bestaan van het Instituut meegemaakt. De door Gerda Steijns en Rein Steurs samengestelde jubileumuitgave heeft hij toen persoonlijk in ontvangst genomen.

Bij de opheffing van het Instituut in 2016 was Ansems persoonlijk aanwezig. Hij reikte daar aan de laatste deelnemers de certificaten uit.  De rol die het Gerlach Instituut zestig jaar heeft gespeeld is inmiddels overgenomen door een grote variëteit aan MBO en HBO opleidingen in onze onderwijsstad Tilburg.

Documentatie
Op verzoek van haar nu 99-jarige vader heeft de dochter van Ansems zijn documentatie over het Gerlach Instituut op 15 januari 2019 overhandigd.
Deze is opgenomen in de collectie documentatie nr. 399.

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag