Jongste burgemeester van Nederland komt kennismaken

5
23-11-2018
  • Efteling
  • Loon op Zand
  • wethouder
  • burgemeester
  • bezoek

burgemeester LoZ 2018 1Precies op de dag dat ze één jaar burgemeester was, kwam Hanne van Aart, burgemeester van Loon op Zand, kennismaken in Regionaal Archief Tilburg. Twee collega’s, wethouder Gerard Bruijniks en hoofd afdeling Financiën, Belastingen en Informatievoorziening, Paul van den Bleek, kwamen mee.

bezoek burgemeester LoZ 2018Binnen de archiefwereld zijn er een aantal in het oog springende ontwikkelingen, bijvoorbeeld de digitale duurzaamheid, de ontwikkeling van het e-depot, auteursrecht, privacygevoelige gegevens die in archiefstukken zijn opgeslagen, de komende wijziging in de archiefwet (waarbij gemeenten dossiers niet meer na 20 jaar overdragen aan een archiefbewaarplaats, maar na 10 jaar) en de overgang van de WOB naar de WOO (Wet Open overheid, waarin de overheid op een actievere manier informatie openbaar maakt en niet wacht tot de burger er om vraagt). Over deze onderwerpen gingen de gesprekken. Ook presenteerden we de bouwtool waarbij op dit moment vijf gemeenten uit ons werkgebied zijn aangesloten. De gemeente Loon op Zand heeft nog wat stappen te zetten voordat het zover is om bouwdossiers in de bouwtool op te slaan of voordat aangesloten kan worden op het e-depot.

2019 is een belangrijk jaar voor de gemeente. Loon op Zand bestaat dan 750 jaar! We verklapten alvast dat we daar op onze manier ook aandacht aan gaan schenken: we restaureren en digitaliseren in dat jaar de schepenbank van Loon op Zand, onze Open Dag staat in het teken van de gemeente en we gaan een verzameling oude films uit Loon op Zand digitaliseren en op de website plaatsen.

bezoek loon op zandoliebollen actie 1953 LoZIn het depot lag een mooie selectie archiefstukken klaar. Elk stuk leverde een mooi en soms spannend verhaal op. Zo zijn er in 1953 een paar dagen na de watersnoodramp in Zeeland enorm veel inwoners van Loon op Zand en Kaatsheuvel in actie gekomen om geld in te zamelen voor de slachtoffers. Er werd een filmavond georganiseerd door het Rode Kruis (opbrengst fl 807,50), de bakkers in Kaatsheuvel bakten oliebollen (opbrengst fl 252,30), er werden bedden, dekens en lakens gedoneerd. In een uitgebreid dossier zijn alle acties bewaard gebleven.

logo efteling

plan eftelingEr zijn plattegronden te vinden van de Efteling (een ontwikkelingsstudie met alleen nog maar het sprookjesbos, groter was De Efteling toen nog niet!). Bijna vervreemdend is de brief uit 1952 van de gemeente Loon op Zand aan de VVV Brabant’s Centrum, waarin wordt geklaagd over het gebrek aan aandacht voor het Natuurpark De Efteling. Een paar citaten uit de brief: “Vooreerst sprak Uw directeur (…) van twijfel over het welslagen dezer onderneming”, “(het Natuurpark) geniet bij de directie van de Streek V.V.V. blijkbaar niet de aandacht en waardering waarop toch zeker dit toeristisch evenement van de eerste orde aanspraak kan maken”. Ook wordt er melding van gemaakt dat de Nederlandse Televisie-Stichting geheel uit eigen beweging een volledige opname van het Sprookjesbos heeft gemaakt en de mensen van de Televisie waren nog zeer enthousiast ook! brief vvv afteling 1952Zet dat eens af tegen de populariteit van de Efteling nu. De discussie gaat nu over zorgen over de enorme verkeersdrukte naar de Efteling toe.

Ontwerp leerplan Loon op ZandIn de archieven van Loon op Zand is nog veel meer moois te vinden. Het was duidelijk dat burgemeester Van Aart en haar collega’s smulden van de verhalen en de stukken. We ontmoeten in het feestjaar 2019 vast nog wel vaker.

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag