Aanwinst: de Zusters van Liefde uit huis Mater Misericordia

1
23-08-2018
  • Zusters van Liefde
  • bibliotheek
  • aanwinst
aanwinst bibliotheek zusters van liefdeAchter de Schouwburg in Tilburg bevindt zich Huize Mater Misericordiae. Dit woonzorgcentrum is van oorsprong een kloosterverzorgingshuis van de Zusters van Liefde. Het gebouw werd op 11 mei 1984 officieël geopend. Tegenwoordig is het een regulier verzorgingshuis met specifieke voorzieningen voor het leven in religieuze gemeenschappen (communiteiten). Er wonen nog veel Zusters van Liefde. Sinds januari 2009 staan de deuren ook open voor 'leken'. Huize Mater Misericordiae heeft een aantal boeken over de Zusters van Liefde geschonken aan de bibliotheek.

Op 23 november 1832 sticht Joannes Zwijsen de Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid. Hij begint klein, samen met drie zusters, vanuit een kleine woning in de Tilburgse wijk ’t Heike. Met deze congreggatie wilde Joannes Zwijssen de sociale omstandigheden verbeteren van de mensen in Tilburg:

“In 1832 Pastoor dezer parochie geworden zijnde, besloot ik een Gesticht van Liefdadigheid op te rigten, uitsluitend in het belang der arme kinderen mijner parochie,die geene gelegenheid hadden eenig onderrigt te ontvangen. Ik had niets anders op het oog, dan het oprigten eener school, waarin die arme kinderen zouden onderwezen worden in lezen, schrijven, naayen en breyen”.

De congregatie groeide in Nederland, maar ook daarbuiten. Tot ver in de twintigste eeuw zetten zusters zich in voor onder andere ziekenzorg, bejaardenzorg, onderwijs, pastorale zorg en maatschappelijk werk. Deze taken zijn nu overgedragen aan leken. In andere landen gaan Zusters van Liefde door met het geven van onderwijs en het verplegen van zieken.

De geschonken boeken gaan over de geschiedenis van de congregatie, over religieus leven en spiritualiteit en er zijn drie boekjes over drie provinciale oversten.

Vertrouw op hem : voorzienigheid en godsvertrouwen. Bronnen van religieus leven bij Joannes Zwijsen zijn voorbeelden en navolgers / Marie-Thérèse Brinkmann ... [et al.]. - [s.i.] : Zusters SCMM en Fraters CMM, [s.a.]. -

Het vuur onder de as / Joan Chittister; vert.: Lutgart Debroey. - [s.i.] : Abdij van Berne, 1998.

Maria : Moeder van Barmhartigheid, Parel van Gerechtigheid / Dymphna Vanwesenbeeck ... [et al.]. - 's-Hertogenbosch : Zusters van Liefde van O.L.Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, 2004.

Gemeenzame gesprekken over de bijzondere regelen van de Congregatie der Zusters van Liefde van O.L.V. Moeder van Barmhartigheid te Tilburg / J. Zwijsen. - Tilburg : R.K. Jongensweeshuis, 1904

Gemeenzame gesprekken over de bijzondere regelen van de Congregatie der Zusters van Liefde van O.L.V. Moeder van Barmhartigheid te Tilburg / J. Zwijsen. - Tilburg : R.K. Jongensweeshuis, 1864.

Barmhartigheid een levensroeping / Hein Blommestijn, Jos Huls. - Nijmegen : Valkhof Pers, 1998.

Na de drie begijnen ging het verder : geschiedenis van de congregatie van de Zusters van Liefde van O.L.V. Moeder van Barmhartigheid: de stichtingen buiten Nederland / Jan Brouwers. - "s-Hertogenbosch : Zusters van Liefde van O.L.Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, 2000. -

de Nederlandse provincie : Zusters van Liefde van 1961 tot 1993. Dl. 1: Zr. Emmanuëlle Pieters : provinciale overste 1961-1969 / Zr. Alix van den Molengraft. - [s.i.] : [s.n.], [s.a.].

de Nederlandse provincie : Zusters van Liefde van 1961 tot 1993. Dl. 2: Zr. Mediatrix Hoes : provinciale overste 1969-1982 / Annunciata Kok, Ria Boerakker. - [s.i.] : [s.n.], [s.a.]. -

de Nederlandse provincie : Zusters van Liefde van 1961 tot 1993. Dl. 3: Gesprek met Zr. Francesco Hoefnagels : provinciaal overste 1982-1993. Wie geen stekels oproept, verkondigt niks / Ineke de Ridders. - [s.i.] : [s.n.], 2001.

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag