Gezinskaarten offline

21
20-02-2018
 • Wbp
 • stamboomonderzoek
 • genealogie
 • gezinskaarten
 • AVG

Studiezaal Regionaal Archief TilburgDe archiefdiensten in Nederland hebben veel genealogische gegevens online staan. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de uit de periode 1920-1940 daterende gezinskaarten.  Het online publiceren van deze archiefbron is helaas niet goed verenigbaar met de actuele privacywetgeving, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

In mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treden. De AVG verbiedt het publiceren van persoonsgegevens van nog levende personen, vooral als het zogenaamde ‘bijzondere’ persoonsgegevens betreft. Hieronder vallen onderwerpen als religie en politieke overtuiging. Juist deze ‘bijzondere’ gegevens zijn in het geding bij de gezinskaarten. Daarin staan namelijk ook gegevens over de godsdienstige gezindheid van inwoners. 

BRAIN en KVAN, de beide overkoepelende organisaties op het gebied van archieven, hebben op 8 februari 2018 op advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten de archiefdiensten opgeroepen om de gezinskaarten niet langer online aan te bieden. 

Op dit moment zijn wij aan het verkennen wat er gedaan moet worden om aan de privacywetgeving te voldoen. Vrijwel zeker zal dit betekenen dat de gezinskaarten niet meer op onze website getoond kunnen worden, in ieder geval niet als er gegevens op staan van mogelijk nog levende personen. Het is goed mogelijk dat ook andere archiefbronnen die dergelijke gegevens bevatten offline gehaald moeten worden. Onder welke voorwaarden raadpleging mogelijk blijft op de studiezaal is nog onduidelijk.

Voor jou als bezoeker van onze website en/of studiezaal is deze beperking van de raadpleegbaarheid van deze genealogische bronnen geen vrolijk nieuws. Anderzijds hopen wij dat je begrip op kunt brengen voor de maatregelen die we moeten treffen om te voldoen aan de privacywetgeving. 

Wij zullen je zo spoedig mogelijk informeren over de precieze beperkingen van de raadpleegbaarheid en de data waarop deze zullen ingaan.

7 reacties

Reageren
 1. Dirk de Leeuw | Apr 15, 2018
  Voor overlijdensakte staat na 50 jaar publicatie, geld dit ook voor bidprentjes?? 
 2. Bert | Apr 06, 2018
  Sorry, ik bedoel natuurlijk dat er Gezinskaarten bestaan waarop iedereen die erop staat al meer dan honder jaar geleden geboren. Gaat het archief dat bijhouden of kiest het gemakzuchtg om alle kaarten de komende jaren (hoeveel jaren: twintig of dertig?) maar dicht te houden?
 3. Bert | Apr 06, 2018
  Het sluiten van alle Gezinskaarten is natuurlijk eenn nogal gemakzuchtige oplossing, want er gezinskaarten waarop die er op staat honderd jaar overleden en dat aantal groeit per jaar. Gaat het archief dat bijhouden?
 4. jojanneke | Mar 16, 2018
  Geachte heer Leemans, De Stichting Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) ontvangt op grond van een met de Minister van Binnenlandse Zaken gesloten overeenkomst de persoonskaarten van overledenen. De stichting voert het beheer over de persoonskaarten en verstrekt gegevens van de kaarten ten behoeve van genealogisch onderzoek. Het centraal archief van overledenen bestaat uit de persoonskaarten, bedoeld in artikel 69, tweede lid, van het tot 1 oktober 1994 geldende Besluit bevolkingsboekhouding. Het feitelijk beheer van het centraal archief wordt namens de minister van BZK uitgevoerd op grond van een overeenkomst van 24 maart 1995 door het bestuur van de Stichting CBG.   Wij kunnen u geen antwoord geven over de werkwijze van de gemeente Amsterdam.   Yvonne Welings (gemeentearchivaris)
 5. Wil L. Leemans | Mar 02, 2018
  Nederland Archiefland is sowieso vrij warrig. Neem de persoonskaarten. Bij Archief Amsterdam zijn die in overwegende mate gratis te downloaden, bij CBG betaalt men > € 3,- per zoekactie. N.B. wat doet de Gemeente Tilburg/RAT met afgedane persoonskaarten (anders dan overlijden) b.v. in geval van verhuizing c.q. emigratie ? Die bewuste personen zijn meestal kwijt en nauwelijks traceerbaar!Qua hypocretie en privacy vind ik publikatie van de naoorlogse adresboeken wel het toppunt !
 6. jojanneke | Feb 22, 2018
  Het is inderdaad niet ondenkbeeldig dat de beperkingen op openbaarheid van alle archieven met bijzondere en/of strafrechtelijke gegevens verlengd gaat worden van 75 naar 100 jaar. We wachten de landelijke wetgeving op dit gebied af.
 7. waargaanweheen | Feb 21, 2018
  Pas op, in het bevolkingsregister van 1910-1920 kunnen ook gegevens staan van nog levende personen. En niet te vergeten de notariële archieven.

  Comments are not allowed anymore

  Contact en informatie
  sluit Hulp nodig?
  We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
  Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

  sluit Online op dit moment
  chatOnline -
  Stel een vraag