Panoramafoto van het Moederhuis van de Zusters van Liefde aan de Oude Dijk

23
07-11-2017
  • Weert
  • aanwinst
  • Zusters van Liefde
  • Tilburg
  • Oude Dijk
 0406.Moederhuis_C Contrast bijgewerkt

De erfenis van Giel Verhaag
Giel Verhaag was de eerste mannelijke medewerker bij de huishoudelijke dienst, die in dienst trad bij het ziekenhuis Sint Jan te Weert. Giel met de volledige doopnamen Michiel Hubertus overleed in mei 2015.  Na  zijn  overlijden  vonden zijn kinderen een ingelijste panoramafoto op zolder. Op advies van het Gemeentearchief Weert nam een van de kinderen contact op met de gemeentearchivaris van Tilburg.

Zusters van Liefde
Misschien herkent u het gebouw op de panoramafoto? De foto toont het Moederhuis van de Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, afgekort de Zusters van Liefde aan de Oude Dijk. Misschien heeft u wel eens het museum daar bezocht? Deze zusters hebben zich vooral ingezet voor de ziekenzorg, bejaardenzorg, onderwijs, pastorale zorg en maatschappelijk werk.
Drie liefdeszusters van deze congregatie zijn in 1869 begonnen met het verplegen van drie zieken in een huis te Weert. Dankzij legaten en schenkingen kon er vanaf 1870 het Sint Jans Hospitaal of Sint Jans Gasthuis worden gebouwd.

Tilburgs erfgoed gered
Tijdens de jaren zeventig van de vorige eeuw werd het ziekenhuis in Weert verbouwd.  De foto van het moederhuis van de Zusters van Liefde aan de Oude Dijk moet ergens in het ziekenhuis hebben gehangen. Giel Verhaag  wist het Tilburgs stuk erfgoed te redden uit de containers, die al klaar stonden om als afval afgevoerd te worden. Daarna zette hij de foto op de zolder, waar zijn kinderen het erfstuk vonden.

Dankzij de  kinderen van Giel Verhaag, Frans en Bertha Verhaag is deze bijzondere foto in Tilburg weer gekeerd.

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag