Nieuwe archieftoegangen op de website (18)

10
23-08-2017
  • Drimmelen
  • Tilburg
  • Jan Blaas
  • Hooge en Lage Zwaluwe
  • Geertruidenberg
  • Elton Raven
  • archieftoegangen
Jacht


Gemeente Drimmelen

2510. Archief van de Stichting Jachtraad Zwaluwen te Hooge en Lage Zwaluwe 1923-1979
In de vijftiger jaren, hadden de boeren en tuinders bijzonder veel schade en overlast van wild. Vooral hazen, fazanten en eenden richtten veel schade aan. In die tijd, was de Dienst Domeinen nog eigenaar van (vrijwel) alle gronden. De eigenaar van de gronden was en is de wettelijke jachthouder. Om de schade te kunnen beperken, heeft de Dienst Domeinen, met de landbouworganisaties, de Jachtraad ingesteld. De Jachtraad diende uitvoering te geven aan een ordelijke jacht, die de schade beperkt en tegelijk een redelijke wildstand in stand houdt. Alles binnen de regels van de Jachtwet. Daarin waren 23 bejaagbare soorten benoemd. Door veranderende maatschappelijke inzichten, was herziening van de Jachtwet (en andere aan de natuur gebonden wetten) wenselijk. Hieruit ontstond de Flora- en Faunawet. In principe verpachtte de Jachtraad (onder-) de jacht door aan derden.

Gemeente Geertruidenberg
2604. R.K. Kiesvereniging Geertruidenberg 1913-1930
2606. Stedelijke Brandweer van Geertruidenberg 1837-1867
2614. Drankbestrijdersbond St. Amandus te Geertruidenberg 1906-1920
De statuten en huishoudelijk reglement van de  Geertruidenbergsche Drankbestrijdersbond Sint Amandus uit 1909 zijn te raadplegen bij het Katholiek Documentatiecentrum  (KDC) Nijmegen.
2621. Flobertschietvereniging Wilhelmina Geertruidenberg 1906-1915
Bij een schietvereniging met deze naam werden over het algemeen Flobertgeweren gebruikt.

Gemeente Tilburg
40. Stichting Borgstellingsfonds Tilburg en omstreken 1937-1965
De Stichting Borgstellingsfonds Tilburg en omstreken is in 1937 opgericht en is inmiddels geliquideerd. Het doel van de stichting was het bevorderen van de belangen van ondernemers in haar gebied, door middel van onder andere het geven van borgstellingen voor kredietverleningen, het verstrekken van adviezen van bedrijfseconomische aard en het verlenen van bijstand voor het inrichten en het toezicht houden op de administratie van de onderneming.
Het archief bevat jaarverslagen en  financiële stukken.  

 
 
 Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag