Aanwinsten en verliezenlijst 2016

9
30-12-2016
 • jaaroverzicht
 • 2016
 • verliezen
 • Tilburg
 • Terheijden
 • Rijen
 • Oosterhout
 • Hooge en Lage Zwaluwe
 • Hilvarenbeek
 • Goirle
 • Gilze en Rijen
 • Drimmelen
 • Dongen
 • Chaam
 • Alphen-Chaam
 • Alphen en Riel
 • aanwinsten
Bewerken van archieven

 
Alphen-Chaam
Aanvulling op de volgende bestanden:
2126. Hinderwetvergunningen van de gemeente Alphen en Riel, 1989-1996, 12,75 meter
2127. Hinderwetvergunningen van de gemeente Chaam, 1989-1996, 19,5 meter
2151. Bouwvergunningen van de gemeente Alphen en Riel, 1981-1996, 1,375
2917. Bouwvergunningen van de gemeente Chaam, 1981-1996, 1,5 meter
In totaal: 35,125 meter
In beheer overgenomen door de gemeentearchivaris.

Dongen
950. Aanvulling op het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Dongen-Rijen, 0,375 meter.
Schenking.

1609. Toneelvereniging Kunst naar Kracht te Dongen over de periode 1933-2013, 0,3 meter.
Geschonken door de vereffenaars en bewaarders van het archief van de Toneelvereniging Kunst naar Kracht.

Verlies
937. Bijlagen tot de jaarrekeningen 1916-1937, 1962-1963 (oud inv. nrs. 15-32, 41-45) dagafschriften, 1946-1966 (oud. inv. nrs. 46-48) uit het archief van het Burgerlijk Armbestuur, 2,6 meter.
Vernietigd.

Drimmelen
2400. Diverse stukken uit het dorpsarchief Terheijden afkomstig uit het archief van de landsvergadering in de Baronie van Breda, 1795-1810, 0,125 meter
Door de gemeentearchivaris Breda overgedragen aan de gemeentearchivaris.

2502. Aanvulling op het schepenbankarchief Hooge en Lage Zwaluwe:

 • Stuk behorende tot het proces tussen Johan vanden Bergh baljuw tegen Harm Peeters, 1671.
 • Verzoekschrift van Jan Dielissen betreffende de betalingen van de verpondingen, ongedateerd.
 • Specificatie van de boedelinventaris van Joost Janssen in beheer bij Cornelis Berrenden, 1665.
 • Stuk behorende bij de boedeldeling van Gabriel de Ruijschen, 1672.
 • Belastingaanslag voor Jouffrou Dingemans, 1721.
 • Stukken betreffende de inkwartiering van drie paarden van de artillerie door Christiaen Zwaens namens de Koning van Brittannië in de Zeedijk bij Hooge Zwaluwe, 1701.
 • Openbare verkoop van de boedelinventaris van Josijntje tel Meurs, 1672.
 • Schuldbekentenissen, 1645, 1647-1649

Overgedragen door de streekarchivaris van Heusden en Altena.

Verlies
2340. Diverse stukken van het Katholiek Vrouwengilde Made, 0,125 meter
Geretourneerd aan schenkster.

Gilze en Rijen
2842.Brochure van Lederfabriek gebroeders Theeuwes Rijen. Gedrukt.
Geschonken door mw. M. Verkade via het Stadsarchief Breda.  

Goirle
1209. Aanvulling op de collectie Dasché.
Geschonken door L.G. Orlovskaya aan de gemeente Goirle.

Hilvarenbeek
1593.Archief en foto's van de Koninklijke Harmonie Concordia, 1839-2014, 1 meter
Geschonken door het Algemeen Bestuur van de Koninklijke Harmonie Concordia.

Oisterwijk
419. Collectie 419 Van LIER-PUTS: “Pastoorsfeest 2 mei 1938” (in het blik “2 mei 1948”!) “schaatsen Staalberg” en films over diverse dorpsfeesten: ‘Gods kerk ieders werk’ (Oisterwijk 1951-1953).
In beheer overgenomen van de Brabant Collectie van de Universiteit van Tilburg.

Oosterhout
419. Collectie Hamers: Ziekenhuis Oosterhout 1973
In beheer overgenomen van de Brabant Collectie van de Universiteit van Tilburg.

1614. Collectie Jos van Alphen bestaande uit ansichtkaarten Dorst, 0,125 meter. Geschonken door de familie.

Tilburg
47. Aanvulling op het archief van de R.K. Parochie Hasselt, 1975-1991,
Geschonken aan de gemeentearchivaris.

116. Aanvulling op het archief van de Tilburgsche Hypotheekbank.
Geschonken door dhr. H. van Poppel aan de gemeentearchivaris.

276. Notulen van de padvinderijgroep Sint Leonard Horde Tilburg, 1938-1939.
Geschonken door H. van Felius aan de gemeentearchivaris.

298. Aanvulling op het archief van de R.K. Parochie H. Dionysius 't Goirke, 1992-2011, 0,125 meter
Geschonken aan de gemeentearchivaris.

307. Aanvulling op het archief van de Nederlands-Israëlitische Gemeente (NIG) Tilburg, 1821-2012, 0,625 meter
Bruikleen.

338. Aanvulling op de collectie handschriften, 1883, 1892, 1909, 1913.
Geschonken door T. van Rooij aan de gemeentearchivaris.

399. Aanvulling op de documentatie Etesmi.
Geschonken door R. Cozijnsen aan de gemeentearchivaris.
399. Documentatie op het gebied van Invaliden Sportclub Tilburg (I.S.T.)
Geschonken door mw. J. Bekers aan de gemeentearchivaris.

 419. Collectie Hamers: “Zoo Tilburg 1965”
- Collectie Van Os, afkomstig van mw. Van der Hagen uit Veldhoven: Beelden uit het dagelijks leven van de Tilburgse familie Van Os, in het bijzonder de vrijetijdsbesteding in de zomermaanden
- Collectie Arends: Bevat o.a. beelden van burgemeester Becht.
In totaal: 0,2 meter.
In beheer overgenomen van de Brabant Collectie van de Universiteit van Tilburg.

474. Volt Contact 1974-1992, 0,5 meter
Geschonken door het Stadsmuseum Tilburg.

513. Aanvulling op het archief van de Partij van de Arbeid afdeling Tilburg, 1974-2013, 1,625 meter
Bruikleen.

683. Aanvulling op het archief van de R.K. Parochie De Besterd, 1927.
Geschonken aan de gemeentearchivaris.

1241. Familiearchief Van Dooren, 0,25 meter.
Geschonken aan gemeentearchivaris.

1440. Aanvulling op het archief van de R.K. Parochie van de Heilige Theresia, 1991-1993, 0,125 meter
Geschonken aan de gemeentearchivaris.
1445. Aanvulling op het archief van de R.K. Parochie van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand aan de Gasthuisring, 1954-1966, 0,125 meter
Geschonken aan de gemeentearchivaris. 
1446. Aanvulling op het archief van de R.K. Parochie Vredeskerk, 2002-2004, 0,25 meter.
Geschonken aan de gemeentearchivaris. 
1447. Aanvulling op het archief van de R.K. Parochie Tilburg Noord-West, 1985-2007, 0,25 meter
Geschonken aan de gemeentearchivaris.

1489. Aanvulling op de collectie Cees van Dun, 1950. 1 band,
Geschonken door P. van Dun aan gemeentearchivaris.

1601. Archief van de Stichting Tilburg 2009, 2005-2009, 1 meter
Geschonken aan gemeentearchivaris.

1611. Digitale fotocollectie van Jan van Oevelen, 2013-2015, 732 MB.
Geschonken door Jan van Oevelen.

1617. Korfbalvereniging Jeugdige Protestanten die Samenwerken (J.P.S.), 1942-1952, 0,10 meter
1618. Voetbalvereniging Jeugdige Protestanten die Samenwerken (JPS), 1961 - 2002, 1,125 meter.
Geschonken door dhr. A. van Loon aan de gemeentearchivaris.

1621. Bedrijfsarchief Schraven-Eijsbouts N.V. met voorgangers, 1923-1967, 0,125 meter
Geschonken door mw. M. Leyten-Schraven aan gemeentearchivaris.

1628. Neveningang van wegen in Tilburg, 1935-1985, 0,25 meter
In beheer overgedragen aan de gemeentearchivaris.

Verliezen

14. Diverse documenten niet behorend tot het schepenbankarchief Tilburg en Goirle, 0,125 meter.
Geschonken aan Brabants Historisch Informatie Centrum Stadsarchieven Breda en Dordrecht, Gelders Archief, Gemeente Gemert, Streekarchivariaat Harderwijk, Stadsarchief 's-Hertogenbosch, Streekarchief Langstraat, Heusden Altena en Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

 125. Diverse documenten uit het archief van N.V. Wollenstoffenfabriek Janssens de Horion, 0,375 meter.
Vernietigd.

 250. Bijlagen tot het ledenregister van de R.K. Volksuniversiteit De Kleine Academie te Tilburg en stukken die geen verband houden met deze instelling, 1960-1975, 0,375 meter.
Vernietigd.

314. Facturen van het familiearchief Mutsaerts, 1933, 1947-1950, 0,25 meter. Vernietigd.

688. Kaartsysteem op straatnamen met vermelding van persoonsnamen aangesloten bij het Centraal Antennesysteem Tilburg, 1968-1980, 3,25 meter
Vernietigd.

690. Vernietigbare stukken uit het archief van de Openbare Lagere School de Leyevoorde te Tilburg, 1986-1995, 0,875 meter
Vernietigd.

1613. Cassettebandjes van Radio Tilburg na digitalisering, 3,5 meter
Vernietigd.

2 reacties

Reageren
 1. Yvonne Welings | Jan 13, 2017

  Beste Frans,

  Hierbij een reactie op je gestelde vraag.

  Over het algemeen is het zo dat archieven voordat deze worden opgenomen geschoond zijn. Met schonen wordt bedoeld dat de documenten die vernietigd kunnen en moeten worden eruit gehaald zijn. De te vernietigen documenten worden niet opgenomen.

  Bij de opname van overheidsarchieven zijn hiervoor uitgebreide wetgeving en regelgeving vastgesteld. 

  Naast overheidsarchieven worden/zijn ook archieven van particuliere eigenaren opgenomen. Nu kijken we voordat het archief  wordt geplaatst wat wel of niet wordt opgenomen. Ook hier zijn richtlijnen voor aanwezig, maar geen wetgeving.

  Maar in het verleden was dat helaas niet de praktijk. We zijn nu druk doende met een inhaalslag om al die kleine archieven toegankelijk te maken. Wellicht lees je de blogs ook wel op dit gebied, nieuwe archieftoegangen op de website. Die archieven zijn vroeger zonder er verder naar te kijken in het depot geplaatst.  Maar niet alle archiefstukken hebben een dergelijke historische waarde dat het de moeite waard is om voor altijd te bewaren. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld giroafschriften.  Wanneer het archief eigendom is van een gemeente, kunnen we dit soort documenten vernietigen. Maar wanneer een archief eigendom is van particuliere eigenaar geven we de stukken terug aan de eigenaar.

  Ik hoop met deze toelichting je enige duidelijkheid te hebben gegeven.

  Yvonne Welings 

 2. Frans | Jan 09, 2017

  LS

  Mogen wij ook weten waarom stukken worden vernietigd of geretourneerd?

  Reageren

  Contact en informatie
  sluit Hulp nodig?
  We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
  Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

  sluit Online op dit moment
  chatOnline -
  Stel een vraag