Student gebruikt open genealogische data voor bachelorscriptie

7
15-07-2016
willemIn 2014 stelde het Regionaal Archief Tilburg haar genealogische data beschikbaar als open data. Doordat iedereen deze data vrijelijk mag gebruiken, hoopt het archief dat er nieuwe toepassingen voor de data worden gevonden. Een van deze toepassingen is, mijns inziens, wetenschappelijk onderzoek. Mede omdat de data tot stand is gekomen door vele vrijwilligers, lijkt het me goed te vertellen wat ik juist door deze data kon doen.

Laat ik mezelf eerst eens introduceren: ik ben Willem R. J. Vermeulen, een derdejaars bachelorstudent informatica aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens mijn scriptieperiode heb ik onder begeleiding van dr. Rick Quax onderzoek gedaan naar migratie in de regio Tilburg en Rotterdam tussen 1815 en 1900. Zelf vind ik namelijk niet alleen computers, maar ook alles wat met geschiedenis te maken heeft fantastisch, wat heeft geleid tot deze scriptie in wat men noemt 'Computational History'.

In dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van de genealogische open data uit het werkgebied van het Regionaal Archief Tilburg en Stadsarchief Rotterdam, gelimiteerd tot de akten tussen 1815 en 1900. Deze data heb ik vervolgens gecombineerd tot een grote stamboom van 1.6 miljoen personen. Deze personen staan natuurlijk niet als uniek persoon aangeduid in de akten, maar worden door mijn algoritmen als uniek gezien op basis van de eigen namen en de combinatie van deze naam met de namen van beide ouders. Deze combinaties kon ik eenvoudiger maken, doordat de data in een formaat wordt aangeboden dat makkelijk te 'lezen' is door computers, bij de originele afbeeldingen is dat eigenlijk nu nog onmogelijk.
netwerk
Door voor elk van deze personen een reeks levensgebeurtenissen (geboorte, geboorte broers / zussen, huwelijk, geboorte kinderen, etc.) samen te stellen, kunnen migratiebewegingen worden waargenomen: de akteplaats verandert namelijk. Voornamelijk in het midden van de onderzochte periode kunnen we dan kijken naar de migratiegegevens, daarbuiten missen er documenten die anders wel gekoppeld hadden kunnen worden in de stamboom en dan ook migratiegevens hadden opgeleverd. Momenteel hebben we al het een en ander gevonden, zo lijken er bijvoorbeeld meer mannen dan vrouwen te zijn die migreren, maar ook lijkt het belang van de stad Rotterdam voor de regio toe te nemen. Een aantal van de bevindingen zullen we uiteindelijk ook publiceren.

Dit alles betekent overigens niet dat het onderzoek afgerond is: ik wil uit nog meer gebieden en over een nog grotere tijdspanne (alle data na 1815) genealogische data tot een stamboom combineren. Voor heel Nederland? Misschien, ooit, als de laatste paar gebieden ook eindelijk hun data zullen vrijgeven. Maar meer dan dat hoop ik dat deze nieuwe manier van 'kwantitatief' historisch onderzoek nieuw licht kan bieden op bepaalde zaken en eventueel bestaand 'kwalitatief' onderzoek aan kan vullen. Door open data.

Naschrift
Als archiefdienst zijn we blij dat er meer met het werk van onze vrijwilligers en onze meewerkers wordt gedaan zoals hiervoor door Willem beschreven. Natuurlijk bedienen we graag onze stamboom onderzoekende gebruikers! Maar die prachtige dataset kan nog zoveel meer, hele andersoortige onderzoeksvragen beantwoorden.
Hopelijk bieden dit onderzoek en deze blogpost inspiratie voor andere onderzoekers.
Voor geïnteresseerden is het abstract van deze scriptie online in te zien.
De bachelorscriptie "Domestic migration in the Tilburg region and Rotterdam between 1815 and 1900: a data-driven analysis" is opgenomen in onze bibliotheek en kan in de studiezaal geraadpleegd worden.

5 reacties

Reageren
 1. Jaël | Aug 18, 2016

  Dank je wel voor je reactie John, wij denken dat er inderdaad ook nog best wel wat extra informatie uit dit soort onderzoeken gehaald kan worden!

  Groetjes Jaël, namens Regionaal Archief Tilburg

 2. JOHN W | Aug 18, 2016

  Nuttig ?

  Het staat als een paal boven water, dat een zoekende mens zich op plaatsen ging vestigen, vooral in moeilijkere tijden, waar het voor hem het gunstigste uitpakte; en dat zijn voor het gros (de niet of lager opgeleiden) de industrie gebieden.

  Bij de agrarische sector lag dat aanvankelijk evenwel anders ivm bezit van grond en andere onroerende goederen, doch na rampen als aardappelziektes aanhoudende misoogsten of boedelversnippering; gold dat alleen voor de sterkste; welke flexibel genoeg was om kapitaal te investeren in andere sectoren als textiel of kantoor; de rest werd arbeider vooraleerst in de textielindustrie. Maar er zijn tijden geweest dat die het in Midden-Brabant ook begaf...

  Ik ben zeer benieuwd, als in de toekomst die gegevens worden bekeken,wat bijv. de kolenmijnen in het Bouriage gebied, en later de Staatsmijnen in Limburg, de textielindustrie van Twente of de kalkovens in overijssel voor invloed hadden op de Midden-Brabantse migratie; wat te denken van Brabantse gezinnen, die ik als arbeider terug vond in industriegebieden in het Duitse Ruhr-gebied 1900-1912 ? (wegens de textielstakingen ?) Het is mij hierbij telkens wel gebleken dat het steeds om korte periodes gaat en dat lokale crisis de aanzet gaf. 

  Deze aard van studie en diens resultaat geeft een goed algemeen overzicht, en ik hoop dat het ooit een totaal plaatje word, groter dan ons land, dat men bij benadering kan zien waar mensen waarom allemaal blijven. Vooral ook het waarom kan een belangrijke wegwijzer zijn, als al die gebeurtenissen in het verleden, waardoor mensen uitweken naar elders; eens in 1 goed overzicht te raadplegen waren......

  We kunnen een belangrijk product uit deze soort studies verkrijgen: 

  Chronologische overzichten van alle tegenslag ; Epidemieën, natuur-rampen, oorlogen, politieke wanorde, landbouwziektes, Crache's, lokaal, nationaal, internationaal: allen veroorzaakten in meer of mindere mate volksverschuivingen omdat zij de leefomstandigheid ter plaatse voor korte of langere tijd, te zeer verstoorde.   

  Later, in de 50er jaren, word deze materie overschaduwd, als andere gegevensbronnen ons rijkelijk van informatie en overzicht gaan dienen, omtrent de "e"migratie naar landen als Australia, Canada en USA. Ook ontwikkeld zich hier ter plaatse de leefomstandigheid zo, dat migratie op grote schaal niet voorkomt....

   En toch ook migratie....arbeiders die het hier in de textiel van na de 2e-W-oorlog voor gezien hielden, terwijl de katholieke kerk andere sectoren nog buiten de deur wist te houden(NS daargelaten); zij vertrokken en gingen aan de slag als bouvakkers in veel gevallen Rotterdam op aan.

  Al die stromen in een goed overzicht, en dat komt door studie's als van bijv. Dhr W Vermeulen tot stand.

  Erg nuttig !

 3. k | Aug 16, 2016
  hoe een koe een haas vangt
 4. jojanneke | Aug 12, 2016
  Dank Henk, voor je leuke reactie! Een onderzoek naar de migratie van Twente naar Brabant zou dus ook een interessante zijn.
  Groeten, Jojanneke (van Regionaal Archief Tilburg)
 5. Henk | Aug 07, 2016
  Leuk dat nu, wat eerst als volksgegeven bekend was, wetenschappelijk wordt vastgelegd. Het is bekend dat Rotterdammers, van oorsprong veel Brabantse roots hebben. In die tijd dat er met o.a. turfsteken geen droge boterham verdiend kon worden, trokken veel Brabanders naar de Rotterdamse havens om daar te werken en later ook te wonen in Rotterdam. Veel Rotterdammers voelen zich nog steeds tot Brabant aangetrokken en komen hier hun vakantie vieren. Vele Campings worden in vakantieperioden bevolkt door Rotterdamse gezinnen. Ik vind dit project interessant en hoop er nog het een en ander van te horen en te lezen. B.t.w. Ik ben van Twentse afkomst. Vele Tukkers zijn m.n. naar Brabant getrokken om hier, in de industrie hun boterham te verdienen. Succes met je onderzoek en ik laat me graag op de hoogte houden van de vorderingen.

  Reageren

  Contact en informatie
  sluit Hulp nodig?
  We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
  Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

  sluit Online op dit moment
  chatOnline -
  Stel een vraag