Vloeivelden De Zandleij

16
18-03-2016
 • blauwsloten
 • Zandleij
 • waterzuivering
 • watersloten
 • vloeivelden
 • Tilburg
 • Rob van Putten
 • pompstation
 • Noorderbos
 • foto
 • bodemverontreiniging
 • afvalwater
 • aanwinst
 • Zandley

Deze foto's zijn in 1952 genomen door de heer R. Lantinga. Ten behoeve van zijn stage aan de Hogere Bosbouw- en Cultuurtechnische School werd hij geplaatst op de vloeivelden van de Zandleij in Tilburg. Misschien kennen veel mensen het begrip vloeivelden niet meer. Op deze velden werd het afvalwater gezuiverd. Het afvalwater kwam ongezuiverd vanuit de fabrieken. Het gebouwtje is een pompstation. Tot 1972 bleven de vloeivelden in gebruik. 
In 2001 werd hier het Noorderbos aangelegd.


Verder lezen....

 •  Henk van Doremalen, Blauwsloten en riolen, een milieu-historische studie over Tilburg en zijn rioolstelsel. Tilburg 1993.
 • R. van Putten, Waterlopen in Tilburg: achtergronden in het ontstaan, in Tilburg, Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur 18 (2000) p. 52-61.

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag