Archief Hermenie Hilvarenbeek naar Regionaal Archief Tilburg

33
14-01-2016
 • Sjef Roberts
 • slagwerkgroep
 • KHC
 • 1839
 • Concordia
 • Ryan Palmen
 • pastoor Jurgens
 • muziekschool
 • muziekonderwijs
 • muziek
 • kiosk
 • Kees van Mol
 • Kees Naaijkens
 • Hilvarenbeek
 • Hector Majoie
 • gemeentearchivaris
 • drumband
 • burgemeester Palmen
 • Bernard van Hirtum
 • archief
 • aanwinst

Koninklijke Harmonie Concordia Hilvarenbeek


Officiële overhandiging historisch archief
Donderdagmiddag 14 januari 2016 werd het historisch archief van de Koninklijke Harmonie Concordia van 1839 Hilvarenbeek door voorzitter Kees van Mol overgedragen aan de burgemeester van Hilvarenbeek Ryan Palmen. De overhandiging op het gemeentehuis had een symbolisch karakter, want het archief (1593) zelf wordt bewaard bij het Regionaal Archief Tilburg. Ook zijn diverse historische foto's gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld via de fotodatabank van het Archief.

Links burgemeester Palmen en rechts Kees van Mol

Beknopte geschiedenis vanaf 1839
Er is geen stichtingsakte van de Hermenie. In 1896 is het vijfenvijftig jarig jubileum gevierd en toen is aangenomen dat de oprichting in 1839 moet hebben plaatsgevonden. In het jaar 1839 kwam er een einde aan de inkwartiering van soldaten in Hilvarenbeek als gevolg van de Belgische Opstand. In het dorp werd het stil en er was behoefte aan meer vertier. Daarnaast wordt aangenomen dat orgelbouwer Bernard van Hirtum in 1839 het initiatief nam tot de oprichting van het “Muziek Gezelschap Hilvarenbeek Concordia Concert en Hermenie”. Blazers waren niet meer nodig bij het koor toen het orgel in de Sint Petrus werd geplaatst. Na aanvankelijk enthousiasme ging het ledenaantal achteruit. Het was Hector Majoie, die de Hermenie vanaf 1874 tot 1885 weer nieuw leven inblies. De nieuw gebouwde kiosk in 1895 bood kansen voor de muziekuitvoeringen.


Muziek-kiosk Hilvarenbeek

Muzikale concurrentie kwam in 1909 toen pastoor Jurgens  een kerkelijke Harmonie Sint Leonardus oprichtte, af en toe was er zelfs sprake van een strijd, die in de loop van de jaren dertig werd bijgelegd. Tijdens de crisisjaren met de grote werkeloosheid was Concordia populair.

Na de Tweede Wereldoorlog was er veel animo om de muziekuitvoeringen te hervatten. Leden van Sint Leonardus stapten in 1957 over naar die van Hermenie.
Een voortdurende promotie vanaf 1957 werd in 1963 bekroond met toelating van het harmonieorkest tot de Vaandelafdeling van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen (KNFM). Vanaf 1957 behaalde het harmonieorkest, tot en met een concours in november 2010, steeds de eerste prijs, al dan niet met onderscheiding. Tweemaal werd een tweede plaats behaald op het Topconcours en de kroon op het werk kwam in 2005 toen het harmonieorkest van de KHC  de allereerste Nederlands Kampioen Harmonie in de Eerste Divisie werd.

Ook de in 1953 opgerichte drumband maakte een enorme ontwikkeling door. Lag het zwaartepunt in de beginjaren bij straatoptredens samen met de harmonie, in de jaren tachtig ging de slagwerkgroep vaker zelfstandig optreden. En met succes, want ook de slagwerkgroep van de KHC  bereikte het hoogste niveau, de Vaandelafdeling.

D
eze oude vereniging is nog altijd springlevend en staat midden in de gemeenschap. In 2014 werd het 175 jarig jubileum grootscheeps gevierd. Mede door het kwaliteitsstreven van de Concordia werd de weg vrijgemaakt voor het ontstaan van een regionale muziekschool. Door het, in nauwe samenwerking met de gemeente Hilvarenbeek, instellen van de Muziekprijs Gemeente Hilvarenbeek kwam de KHC  tegemoet aan de vraag naar originele blaasmuziek.

Creatief besturen en een gedegen samenwerking met de toenmalige Muziekschool voor Hilvarenbeek legden in de jaren zestig de basis voor de muzikale ontwikkeling van de Hilvarenbeekse jeugd en, mede daardoor,  van de  ontwikkeling en het voortbestaan van de vereniging. Concordia motiveerde en stimuleerde de Hilvarenbeekse jeugd. Leerlingen werden opgeleid voor de HaFa-examens en ter bevordering van het samenspel  werd een leerlingenorkest opgericht dat vele jaren later opgesplitst werd in een Pieporkest, A-orkest en B-orkest. Als extra stimulans voor de jeugd heeft de KHC in 1998 de Sjef Roberts / KHC studiebeurs ingesteld, deels genoemd naar de initiator en groot stimulator van de goed gestructureerde leerlingenopleiding. De KHC betaalt voor de laureaat één jaar de les aan de muziekschool.


Om muziekonderwijs binnen het bereik van zoveel mogelijk kinderen te brengen stimuleert en subsidieert de KHC, in goede samenwerking met Muziek/ Dans/Theater Collectief Hilvarenbeek en het basisonderwijs , de AMV-lessen in de groepen 4 en 5 van de basisscholen binnen de gemeente Hilvarenbeek. Op deze manier hoopt de KHC kinderen enthousiast te maken voor muziek  en het muziekonderwijs financieel aantrekkelijk te houden.

Gebruikte bronnen
-
Manuscript Kees van Mol;
- Vanaf Maat 1839. Gedenkboek bij gelegenheid van het 150 jarig bestaan van de Koninklijke Harmonie Concordia Hilvarenbeek 1839-1989 (1989).;
- Harmonie Concordia 175 jaar. Jubileumjaar 2014 (2014).

 

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag