Aanwinstenlijst 2015

24
17-12-2015
 • gemeentebestuur
 • hinderwetvergunningen
 • bouwvergunningen
 • ziekenfonds
 • verliezen
 • verlies
 • Tweede Wereldoorlog
 • Stadsreiniging
 • Rouwbrief
 • Politieke Partij Open Appèl
 • Piushaven
 • Paulusabdij
 • Oosterhout
 • Oisterwijk
 • Mommers
 • Koninklijke Bibliotheek
 • jongensschool
 • Hikvarenbeek
 • egodocumenten
 • Dongen
 • Diessen
 • Chaam
 • burgerlijke stand
 • briefhoofden
 • Brabants Afval Team
 • bidprentjes
 • BAT
 • Baarle-Nassau
 • Alphen-Chaam
 • aanwinsten
 • aanwinst
  Regionaal Archief Tilburg


Algemeen

410. Diverse schenkingen betreffende de collectie bidprentjes.

Geschonken door diverse particuliere eigenaren aan de gemeentearchivaris.

 

1236. Aanvulling op de collectie briefhoofden Berkel-Enschot, Dongen, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Tilburg, Udenhout, 0,125 meter.

Geschonken door gemeentearchivaris Breda, W. de Bakker uit Oisterwijk.

 

Alphen-Chaam

Verlies

2910. Dubbele programmaboekjes van de Acht van Chaam. Gedrukt. 0,12 meter.

Geschonken aan de gemeentearchivaris van Rucphen.

2910. Kwitantiebewijzen uit de bijlagent tot de rekeningen, 1933-1981, 1983, 1,2 meter

Vernietigd.

 

Baarle-Nassau

2236. Gemeentebestuur Baarle-Nassau (1937) 1939 – 1980 (1983), 22,75 meter

2247. Hinderwetvergunningen Baarle-Nassau 1939-1980, 1,25 meter

2248. Bouwvergunningen Baarle-Nassau 1914–1980, 25,875 meter

Totaal: 49,875 meter

In beheer overgedragen aan de gemeentearchivaris.

 

Dongen

1591: Politieke Partij Open Appèl te Dongen, 1969-1982. 0,125 meter.

Geschonken door Th. Brants aan de gemeentearchivaris.

 

Verlies

981. Transportakte van een huis aan het Hinterhamereinde te 's-Hertogenbosch, 1542, 1 charter

Overgedragen aan de gemeentearchivaris van 's-Hertogenbosch.

 

Hilvarenbeek

1191. Foto van het overleden meisje Caroline van Gils, 4 jaar oud te Diessen op 1 maart 1969.

Geschonken door dhr. Kokx aan de gemeentearchivaris.

 

Opslag

905, 908. Registers van de Burgerlijke Stand Hilvarenbeek en Diessen, 6 meter.

 

Loon op Zand

1194. Foto van de preekstoel in de kerk Sint Jans Onthoofding in Loon op Zand, ca. 1934. 1 stuk.

Overgedragen aan de gemeentearchivaris van 's-Hertogenbosch.

 

Opslag

911. Registers van de Burgerlijke Stand, 1908-2014, 6,875 meter.

Geboorteregisters 1908-12014, huwelijksregisters 1932-2014, overlijdensregisters 1955-2014 met tienjaarlijkse tafels 1941-2010.

 

Oisterwijk

1105. Rouwbrief ter kennisgeving van het overlijden van geneeskundige Johannes M. Bolsius (1802-1862). Gedrukt. 1 stuk.

Geschonken door dhr. Kokx.

 

419. Dvd's met interviews met Oisterwijkers over de Tweede Wereldoorlog, 8 stuks, 0,08 meter.

D 0139 Kees Verhoeven

D 0140 Jan van Beckhoven

D 0141 Mien van den Heuvel

D 0142 Rinus van de Wiel

D 0143 Wim van de Wouw

D 0144 Wim Pennings

D 0145 Wout Paijmans

D 0146 Sjef Verhoeven

Geschonken door dhr. G. Koek aan de gemeentearchivaris.

 

Oosterhout

2070. Foto's van het presbyterium van de kerk in de Paulusabdij Oosterhout, ongedateerd, 2 stuks.

Geschonken door R. Laudy aan de gemeentearchivaris.

3176. Het archief van de St. Paulusabdij te Oosterhout over de periode (1863) 1907-2006 (2014), 14 meter.

Geschonken door de St. Pauluscommuniteit aan de gemeente Oosterhout.

 

Tilburg

16, 902, 920. Registers van de Burgerlijke Stand, 1903-1993, 10,25 meter.

Geboorteregisters              Berkel-Enschot                    1903-1922

                                               Tilburg                                   1908-1920

                                               Udenhout                             1905-1922

Huwelijksregisters              Berkel-Enschot                    1923-1950

                                               Tilburg                                   1933-1950

                                               Udenhout                             1925-1950

Overlijdensregisters           Berkel-Enschot                    1951-1992

                                               Tilburg                                   1958-1993

                                               Udenhout                             1951-1993

In beheer overgenomen.

 

323. Dagboeken van Marie F.L. en Antoinette M.J. Schijns, 1915, 1919-1947, 0,25 meter.

Geschonken door prof. dr. A.J.A. Bijsterveld namens de erven Van Hout.

 

399. Documentatie betreffende de Piushaven, 2008. Met twee foto's.

In beheer overgedragen door de gemeente Tilburg.

399. Feestgedicht van medewerkers van de Zuivelcoöperatie Tilburg, ongedateerd. Gestencild.

Met namen van personeelsleden.

Geschonken door mw. L. Smulders aan de gemeentearchivaris.

399. De Zonnebloem afdeling Tilburg 1965-1983.

Geschonken door Ad van de Gender aan de gemeentearchivaris.

399. Feestprogramma ter gelegenheid van de eerste plechtige H. Mis van den weleerwaardige pater W. Zoontjes s.c.j., 1940. Gedrukt.

Geschonken door W. de Bakker aan gemeentearchivaris.

 

417. Twee prenten van Harrie Corvers, 1975-1976, 2 stuks.

Geschonken door mw. A. van Sluisveld-Van Erven aan gemeentearchivaris.

 

419. Gedrukte kaart van Tilburg, 1944, 1 blad

Geschonken door P. Jonkers aan de gemeentearchivaris.

 

484. Stukken betreffende oorlogsschade aan de bijzondere jongensschool in de Veemarkstraat 34, 1947, 1949.

Geschonken door C. Prinsen aan de gemeentearchivaris.

 

506. Aanvulling op het archief van de Stichting Jeugdtandverzorging Midden-Brabant, 0,125 meter.

Overgebracht uit het archief van de Kruisvereniging Het Groene Kruis, afdeling Tilburg.

 

524. Muziek-Kalender 1900 der Koninklijke Nederlandse Fabriek voor Muziekinstrumenten M.J.H. Kessels Tilburg. Gedrukt. 0 meter.

Geschonken door het Conservatorium van Amsterdam aan de gemeentearchivaris.

 

528. Egodocumenten tante Anne van Erve (1912-2009), 0 meter.

Geschonken door mw. M. Stokkermans aan de gemeentearchivaris.

528. Plak- annex dagboek van Nonnie Sevink (1917-2007), aangelegd en bijgehouden 1944-1945.

Bevat veel foto's en krantenknipsels.

Geschonken door mw. C. Jansen aan de gemeentearchivaris.

 

545. Ledenlijst van de congregatie van O.L. Vrouw parochie 't Goirke, 1893-1911, 1 deel.

1418. Aanvulling firma N. van Blerk N.V. en haar rechtsopvolgers te Tilburg (inv. nrs. 22-23).

Geschonken door dhr. R. Korthals aan de gemeentearchivaris.

 

564. Stambomen Mommers, Van Overbeek en Schraven, 0 meter.

Geschonken door H. van Overbeek.

564. Stambomen Sebregts-Beerens, 0 meter.

Geschonken door Fr. Manni.

 

565. Geallieerde Persdienst rond bevrijding van Tilburg op 27 oktober 1944.

Geschonken door B. Hagen aan de gemeentearchivaris.

565. Brief van de Engelse militair Teddy Dobson aan de familie P. van Ham, november 1944.

Geschonken door mw. V. Knibbeler-van Ham aan de gemeentearchivaris.

565. Twee poëziealbums van de tweeling Jetty en Mies Laurey, 1940-1945.

Geschonken door A. Vorselaars aan de gemeentearchivaris.

565. Stukken betreffende de ontheffing aan slager P.J. van Gompel (1910) wonende aan de Korvelseweg voor het verlenen van burgerdiensten, 1940,1944.

Geschonken door P. Jansen aan de gemeentearchivaris.

 

647. Krantenknipsels en stencils van de bezetting van de Hogeschool 'Karl Marx Universiteit te Tilburg, 1969, 0,125 meter.

Geschonken door A. Bruggeman aan de gemeentearchivaris.

 

668. Aanvulling op de muurkranten Tilburg, 1978-1987, 35 stuks, 2 meter.

In beheer overgedragen aan de gemeentearchivaris.

 

888. Aanvulling op de collectie C.A.H.D.J.M. van Hombergh, 0,125 meter.

Geschonken door Fr. Van Hombergh aan de gemeentearchivaris.

 

1210. Aanvulling op de collectie A.W. Bogaers, 0,125 meter.

Geschonken door mw. Grootjans aan gemeentearchivaris.

 

1292. Stukken betreffende de verzelfstandiging van de Stadsreiniging en de oprichting van het Brabants Afval Team (BAT), 1996. 1 omslag.

In beheer overgedragen aan de gemeentearchivaris.

 

1297. Aanvulling op de collectie H.P.L.J. Naninck te Tilburg, 0 meter

Geschonken door B. Naninck aan de gemeentearchivaris.

 

1302. Aanvulling op collectie Norenburg, 1,3 meter.

Bruikleen.

 

1310. Dossier betreffende de verkoop van MACO B.v. aan het Piusplein, 1988-1996, 0 meter

In beheer overgedragen aan de gemeentearchivaris.

 

1185. Statistiek van het Centraal Ziekenfonds, 1942–1954.

Geschonken door J. Franse aan gemeentearchivaris.

 

1497. Bestuursacademie Noord-Brabant, (1964) 1966‑1992, 3,375meter

1498. Bestuursacademie Zuid-Nederland, 1991-2002, 5,75 meter

In totaal 9,1 meter

In eigendom overgedragen door de vereffeningscommissie.

 

1551. Leesboek van Stella van Dam. Gedrukt.

Geschonken door L. Spapens aan de gemeentearchivaris.

 

1577. Aquarel van Nico Leenhouwers van het Willemsplein, 1970, 1 blad.

Geschonken door Geert de Kock.

 

1583. Fotocollectie van de familie Reijniers over de periode c. 1850-c. 1967, 0,625 meter.

Geschonken door P.J. Raedts aan de gemeentearchivaris.

 

1587. Collectie Mathijs Kuijpers, 0,125 meter.

Geschonken door mw. E. Kuijpers aan de gemeentearchivaris.

 

1588. Persoonlijk archief van KNIL militair Gerard Verheijden (1897-1969), 0,5 meter.

Geschonken door dhr. Lens aan gemeentearchivaris.

 

1589. Archief van Bakker Vermeer, 1914-1991, 0,125 meter

Geschonken door Arno Vermeer aan gemeentearchivaris.

 

1590. Collectie Norbert en Lodewijk de Beer, 1933-1965, 0,25 meter.

Geschonken door stadsarchivaris van 's-Hertogenbosch.

 

1594. R.K. Gymnastiek- en Atletiekvereniging Kunst en Kracht, 1919-2014, 0,25 meter

Geschonken door het bestuur van Kunst en Kracht.

 

1598. Persoonlijk archief Kees Evers (1926-2013), 1943-1947, 0, 125 meter

Geschonken door Caroline Evers aan de gemeentearchivaris.

 

6001. Collectie films van de gemeente Tilburg, 1990-2008, 3,5 meter

In beheer overgedragen aan de gemeentearchivaris.

 

Verlies

168. Manuscript en proefdruk Noord-Brabant: een gewest in opkomst door H. van Velthoven, 1949.

0,12 meter.

In eigendom overgedragen aan de rijksarchivaris in Noord-Brabant.

 

225. Het Groene en het Witte Kruis. Officieel orgaan van de algemeene Nederlandsche Vereeniging 'Het Groene Kruis, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932 1933, 0, 25 meter.

Overgedragen aan het Utrechts Archief.

225. Documenten van Provinciale Groene Kruis, 0,375 meter

Vernietigd.

Totaal: 0,625 meter

 

239. Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia, 2 meter

Vernietigd.

 

284. Hockeysport. Officieel Orgaan van de Koninklijke Nederlandsche Hockey Bond, 14 banden.

Jaargang 10 t/m 23 (september 1940 – september 1942 en oktober 1945 – september 1955.

0,625 meter

Overgedragen aan de Koninklijke Bibliotheek.

 

661. Documentatie en voorwerpen uit het familiearchief De Grood, 1,6 meter

Teruggave eigenaar en overdracht BHIC.

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag