Tarieven

19
02-12-2014
  • kopie
  • reproductie
  • kosten
  • tarieven
  • bezoekersinfo
receptie_kleinLaatste update: december 2018

Regionaal Archief Tilburg maakt sinds 2007 geen onderdeel meer uit van de gemeente Tilburg. Maar we werken wel voor de gemeente Tilburg en andere gemeenten waar wij een contract mee hebben. Vanuit die functie hebben we nog steeds een legesverordening, die door de gemeente Tilburg jaarlijks wordt vastgesteld. Hierin staat dat archieven gratis mogen worden ingezien, maar voor producten als  fotokopieën worden kosten berekend. Je mag archiefmateriaal ook zelf fotograferen zonder flits als de toestand van de archiefstukken goed genoeg is. Daarmee voorkom je fotokopieer-kosten.

De legesverordening 2019 van de gemeente Tilburg heeft voor archivalia de volgende tarieven:
________________________________________
1.    Archiefbescheiden berustend in de archiefbewaarplaatsen van het Regionaal Archief Tilburg 
    a. per fotokopie (A4 of A3)    € 0,50
    b. bij schriftelijke of digitale bestelling van bidprentjes, bevolkingsregisters, rechtelijke en notariële akten, krant per fotokopie exclusief afhandelingskosten    € 0,50
    c. bij het onder artikel 1., lid a vermelde tarief kan het hoofd archief per fotokopie 50 procent reductie verlenen aan scholieren, studenten en onderzoekers    € 0,25
    d. een authentieke kopie per akte opgemaakt door de gemeentearchivaris    € 12,95
    e. afhandelingskosten voor het toezenden van kopieën, gedigitaliseerd materiaal (per e-mail) etc.    € 3,70
    
2.    Voor het verstrekken van een kopie groot-formaat zoals bouwtekeningen en plattegronden; per stuk (formaat van origineel groter dan A3)    € 16,50

3. 
a. per digitale scan van niet gescande archiefstukken formaat A4/A3     € 0,25
b. per digitale scan van niet gescande archiefstukken formaat A0/A2     € 2,10
c. scan dossier per cm     € 25,00
6. Afhandelingskosten digitalisering    € 3,65
   
Buiten de leges hanteert Regionaal Archief Tilburg de volgende tarieven:
    Algemeen     
1.    Bezoek aan Regionaal Archief Tilburg    
    a. bezoek aan Studiezaal    vrije toegang
    b. inzage archiefstukken    vrije toegang
2.    Onderzoek; per kwartier    € 14,60
3.    Administratie- en verzendkosten voor toezenden van materiaal (zowel per post als via e-mail); per opdracht       € 8,20
4.    Spoedtarief (toeslag bovenop regulier tarief); per opdracht    € 14,25
5.    Rondleidingen (maximaal 15 personen per rondleider)    
    a. Particulier; per uur    € 50,00
    b. Onderwijs BO (per klas); per uur (bij 1,5 uur afronden naar 2 uur)    € 50,00
    c. Onderwijs VO (per klas); per uur (bij 1,5 uur afronden naar 2 uur)    € 50,00
    d. Onderwijs ROC/MBO (max. 15 studenten); per uur    € 50,00
    e. Onderwijs HBO/WO (max. 15 studenten); per uur    € 50,00
        
6.    Meewerken aan exposities van derden (op locatie)    
    a. kosten voorbereiding en inrichting; per kwartier    € 13,95
    b. voorrijkosten (indien van toepassing); per expositie    € 49,35
    c. extra kosten materiaal, transport (groter vervoer) en uitleenkosten; per situatie    p.m

7.   Verhuur zaalruimte    
    a. verhuur educatieruimte; per dagdeel    € 125,00
    b. verhuur vergaderruimte; per dagdeel    € 125,00
    c. verhuur studiezaal; per evenement      € 250,00
    d. diverse ruimtes locatie TextielMuseum
Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag