59 jaar getrouwd, dat moet gevierd worden

0
12-05-2013
  • stamboomonderzoek
  • tempelaers
  • tempelaars
  • Oosterhout
  • diamanten bruiloft
  • besems
  • beesems
  • 67 jaar getrouwd
  • 65 jaar getrouwd
  • 59 jaar getrouwd
Normaal gesproken wordt een 59-jarige bruiloft niet gevierd, maar dat was in Oosterhout in 1888 anders. Op 5 juni 1829 trouwden te Oosterhout: Philippus Ebertus Tempelaers, gedoopt Oosterhout 21 januari 1809 en Barbara Besems, gedoopt Oosterhout 13 oktober 1807:

 
Als het echtpaar bijna 59 jaar getrouwd is, meldt het Nieuwsblad voor het Kanton Oosterhout (hierna te noemen het Kanton) van zondag 6 mei 1888 het volgende: 20 Mei aanstaande hopen de echtelieden PHILIPPUS HUBERTUS TEMPELAARS en BARBARA BEZEMS, wonende aan de Voorheide alhier, omriongd van tal van kinderen, klein- en achterkleinkinderen den dag te herdenken waarop zij vóór 60 Jaren door het huwelijk werden vereenigd. Niettegenstaande hun hoogen leeftijd (beiden zijn 81 jaren oud) verricht de man nog geregeld zijn arbeid, terwijl de vrouw zich nog steeds met de taak van het huishouden belast. Wij hopen dat dit jubilé voor de krasse oudjes een feestdag zal zijn, die in den laatsten stond van hun werkzaam leven, eene blijde herinnering zal achterlaten, waartoe onze gegoede stadgenooten voorzeker het hunne wel zullen bijdragen.
 
En de diamanten bruiloft is op zondag 20 mei 1888 ruim een jaar te vroeg gevierd, zoals genoemd weekblad van donderdag 24 mei 1888 ons meldt: Zondag jl. hadden de echtelieden Philippus Hubertus Tempelaars en Barbara Bezems, waarvan wij bereids melding maakten, het zeldzame voorrecht hunne 60-jarige echtvereeniging te mogen herdenken ....
 
Beide echtelieden hebben het genoegen mogen smaken om ook de 65-jarige bruiloft te vieren en dat huwelijksjubileum heeft wél op de juiste dag plaatsgevonden. In het Kanton van 27 mei 1894 stond de volgende advertentie: Den 5den Juni a.s. hopen de echtelieden Philippus Ebertus Tempelaars geb. 21 Jan. 1809 en Barbara Besems geb 13 Oct. 1807 hunne 65-jarige bruiloft te vieren... Enige buurtgenoten starten een geldinzamelingsaktie voor het echtpaar (zie het Kanton van 31 mei en 3 juni 1894).
 
Het Kanton van 7 juni 1894 vermeldt het volgende: Dinsdag jl. herdachten de echtelieden Philippus Ebertus Tempelaars en Barbara Bezems hunne 65-jarige echtvereeniging. Des morgens reden de stokoude jubilarissen in een sierlijk rijtuig naar de Parochiale Hoofdkerk alwaar een H. Mis van dankbaarheid werd opgedragen ....  
 
Het Kanton van 10 juni 1894 weet te melden, dat de geldinzamelingsaktie een bedrag van f 291, 35 heeft opgebracht.
 
Het echtpaar Tempelaars-Besems heeft de 67-jarige bruiloft nog mogen beleven, geen record, maar wel uiterst zeldzaam in de 19e eeuw. Op 11 februari 1897 overleed Philippus Ebertus Tempelaaars te Oosterhout oud 88 jaar:
 
 
 
Het Kanton van 14 februari 1897 vermeldt naar aanleiding hiervan: Na eene echtvereeniging van bijna 70 jaren, overleed alhier in het gasthuis P.E. Tempelaars, in den ouderdom van 88 jaren. Zijn weduwe Barbara Besems overleed op 10 november 1899 te Oosterhout, oud 92 jaar:
 
 
Merkwaardig genoeg verschijnt naar aanleiding hiervan in het Kanton van 12 november 1899 het volgende bericht: Heden overleed alhier in het Gasthuis de 92-jarige Barbara Bezems, huisvrouw van Ph. Tempelaars. Dit echtpaar had het voorrecht eenige jaren geleden zijn 62 1/2 jarige echtvereeniging te vieren. Men was blijkbaar vergeten dat het echtpaar 65 jaar getrouwd is geweest. 

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag