Gesloten testament uit Dongen geopend

0
03-03-2013
 • Sint Laurentiuskerk
 • stamboomonderzoek
 • genealogie
 • Jos Naaijkens
 • Johanna Laurijsen
 • notarieel archief
 • testament
 • notaris
 • Lourijsen
 • Dongen
 • digitalisering
Notariële archieven zijn rijke bronnen voor genealogisch onderzoek. Je kunt er vele akten terugvinden zoals testamenten, transport of overdracht van onroerend goed, schuldbekentenissen onder hypotheek, schenkingen, huwelijksvoorwaarden en boedelinventarissen. Notariële archieven behoren ook tot de top tien van de meeste geraadpleegde archieven ! Dat is een van de redenen waarom het Regionaal Archief Tilburg de archieven wil digitaliseren. Dat kost heel wat tijd aan voorbereiding. Zo moeten alle akten op volgorde worden gelegd. Het zou vervelend zijn als je bij een onderzoek na akte nummer 101 opeens nummer 3 aantreft.


Jos Naaijkens, een van de vrijwilligers van het archief, was vandaag druk doende met het ordenen van de notariële archieven van Dongen toen hij opeens een gesloten testament aantrof. Er zijn open en gesloten testamenten. Open testamenten worden door een notaris opgemaakt. Gesloten daarentegen zijn letterlijk gesloten en vaak verzegeld. Je kunt niet lezen wat er in staat. Het gesloten testament is geschreven door Johanna Lourijsen in 1909 en was in bewaring gegeven bij notaris Gerard M.N. de Ruijter uit Dongen. Het testament is inmiddels geopend.

De uiterste wil van Johanna Lourijssen luidde o.a.:

1. Eene uitvaart eersten klassen des voormiddags om halftien ure in de kerk van de parochie waartoe ik bij mijn overlijden zal behooren.

2. Dat binnen den tijd van drie maanden na mijn overlijden honderd Heiige Missen zullen gelezen worden tot rust mijner ziel tegen een stipendium van een gulden vijftig cent per Heilige Mis.

3. Dat door mijnen na te noemen executeur zoo spoedig mogelijk na mijn overlijden aan het bestuur van de parochiekerk van den Heiligen Laurentius te Dongen worden ter hand gesteld eene som van vijfhonderd gulden, onder verplichting gedurende vijfentwintig jaar na overlijden jaarlijks op 2 Februari Onze Lieve Vrouwe Lichtmis mijne nagedachtenis op het zielboek te ververschen met een Heilige Mis en een half pond Licht en nog gedurende die vijfentwintig jaar jaarlijks in die Kerk negen Heilige Missen te doen lezen tot rust mijner ziel.

Voorts legateert ze aan haar zuster Anna Maria Lourijsen te Tilburg het vruchtgebruik van de som van twintigduizend gulden. Aan Johannes en Willem Lourijssen, zonen van haar broer Petrus Lourijssen, weduwnaar van Adriana Oomens, laat ze het blote eigendom van de twintigduizend gulden na.

In de periode na 1915 zullen we niet veel (gesloten) testamenten aantreffen. Door andere wetgeving berusten deze testamenten nog bij de notarisbewaarder. Het zal nog een tijd in beslag nemen voordat al deze akten online komen, maar u kent het spreekwoord: Wat in het vat zit, verzuurt niet.
 

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag