Mgr. Zwijsenstichting: wonen, werken en recreëren

0
24-04-2012
  • Martha atelier
  • Villa Luchesio
  • Sociaal Pedagogische Dienst
  • Mgr. Zwijsenstichting
  • Huize Martino
  • gehandicaptenzorg
De afgelopen decennia is er veel veranderd in de zorg voor kwetsbare mensen. Het woord "zwakzinnigenzorg" nemen we tegenwoordig niet meer in de mond. We hebben het over mensen met beperkingen, kansen, mogelijkheden; kinderen krijgen een rugzakje of een persoonsgebonden budget. 
Toch is het nog maar 60 jaar geleden dat de Mgr. Zwijsenstichting werd opgericht met het doel te zorgen voor oud-leerlingen van het Buitengewoon Lager Onderwijs. De "pioniers van het onderwijs aan verstandelijk gehandicapten" maakten zich zorgen over de toekomst van hun leerlingen en bleven vaak uit betrokkenheid ook na de schooltijd voor hun oud-leerlingen zorgen. Door de oprichting van de Mgr. Zwijsenstichting in 1948 werd een organisatie gecreëerd die als bemiddelaar en verwijzer de mensen kon helpen zo optimaal mogelijk te functioneren in de maatschappij. Werken, wonen, recreëren in een beschermde omgeving indien nodig,  zelfstandig maar met hulp en ondersteuning indien mogelijk. Of zoals het in de statuten beschreven staat: "Zij stelt zich ten doel, de geestelijke en materiële belangen te behartigen van de oud-leerlingen der R.K. Scholen voor buitengewoon L.O. te Tilburg en omgeving en diegenen die bijzondere nazorg behoeven.

Het begon, zoals altijd, met pionierswerk van vooral frater Martino en zuster Engelina: in 1950 nam de stichting de werkplaats "St. Joseph" over en in 1951 het "Martha-atelier". In 1963 werd besloten tot de het oprichten van een gezinsvervangend tehuis: "Villa Luchesio" voor meisjes en later (in 1968) "Huize Martino" voor jongens.
De verschillende activiteiten van de Mgr. Zwijsenstichting werden in de loop der jaren overgenomen door onafhankelijke organisaties: zo was de Sociaal Pedagogische Dienst ( nu bekend onder de naam MEE) tot 1992 onderdeel van de stichting. Ook de sociale werkplaatsen (voor Tilburg en omgeving "Diamant") namen werkzaamheden over.

Regionaal Archief Tilburg heeft nu enkele documenten en foto's kunnen overnemen. Foto's vooral uit de pionierstijd: groepen en groepjes die zich vermaken en laten zien dat er goed voor ze wordt gezorgd. Binnenkort kunt u de beelden bekijken op de website. Misschien herkent u nog mensen op de foto's, hebt u nog verhalen en herinneringen aan deze tijd? Er is bij elke foto ruimte voor uw aanvullingen.

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag