Lentekriebels uit 1662?

1
14-03-2012
  • liefde
  • transcriberen
  • lente
  • gemaallijsten
  • archief
  • Alphen
Door een van onze vaste bezoekers werd tijdens het doornemen van gemaallijsten uit Alphen een leuke vondst gedaan. Op de achterzijde van een kladlijst stond een schrijfoefening van een klerk.
De opmerkelijke tekst luidt:

Looft godt altoos
u mijn alderliefste ick ben krachtelijck sonder eenich
recht oft reden verwonnen door u uijtnemende schoonheijt
ende sechbaer wesen u goedertieren bloemen ende schoon gordinne
der maechde ghij moet wel weten dat ick om uwen twillen grooten druck ende benoutheijt

Maar er is nog een schrijfoefening bewaard gebleven uit die tijd in de zelfde map van waarschijnlijk dezelfde klerk

Mijn lieve ende weerdinghe
vrindinne Ick heb onlanckx
verstaen datter niet costerlijcker
en is voor een dochter van haar
maechdelijcke suijverheit diemen
nochtans lichtekijck krencken niet
alleen met wercken maer wordt
gekrenckt met ooneerlijcke woord
den ende met oneerlijcken

Het lijkt erop dat de schrijver van de teksten wel iemand voor ogen had toen hij deze teksten in 1662 schreef.
Wie de klerk was? Dat is niet meer te achterhalen. En ook op de vraag of deze lentekriebels een "Happy End" hebben gehad moeten wij het antwoord schuldig blijven.

(Archief 2100, Dorpsbestuur Alphen. Inventarisnummer 619)
Dank aan Astrid en Wim voor het transcriberen

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag