Stage studenten FLOT Mens & Maatschappij

0
10-03-2012
  • educatie
  • voortgezet onderwijs
  • student
  • FLOT


De laatste weken wordt Regionaal Archief Tilburg regelmatig bezocht door een groep studenten 1e jaars van de Fontys Lerarenopleiding Tilburg Mens & Maatschappij. De studenten hebben gekozen voor het vak geschiedenis of maatschappijleer en onderzoeken de onderwerpen Marietje Kessels, de Tilburgse textielindustrie of Peerke Donders. Dat doen zij in het kader van een 'alternatieve stage': naast ontwikkelen van lesmateriaal in het archief, begeleiden zij leerlingen bij het project Globaland.

Waar bij Globaland het lesmateriaal al helemaal voorbereid is en de studenten van FLOT 'niets anders' hoeven doen dan begeleiden, zo moeten zij in Tilburg zelf aan de slag om historische informatie om te zetten in didactisch materiaal. Dat valt niet altijd mee, want de onderwerpen zijn groot en de lessen mogen  maar twee keer een uur duren.

De studenten van FLOT zijn afkomstig uit Tilburg, Hilvarenbeek, Eindhoven en zelfs uit de Randstad. Tilburgse thema's als 'textielindustrie' en personen als Peerke en Marietje, zijn voor hen dan ook vrij onbekend. De studenten dienen zich allereerst zélf in de onderwerpen te verdiepen. Vervolgens hebben zij de keuze uit drie deelonderwerpen om het nader te duiden. Bij Marietje kunnen zij nader in gaan op criminologie, klassejustitie, veiligheid (objectief/ subjectief), seksueel geweld binnen de kerk, massamedia, zwijgcultuur of doofpotcultuur (geweldhuishouding). Aan Peerke kunnen gerelateerd worden: kolonisatie negentiende eeuw, emancipatie van de katholieken in Nederland, secularisering in huidige samenleving, politieke stromingen in de negentiende en begin van de twintigste eeuw.
 
Hoe de vertaalslag te maken naar de fictieve 3 VMBO-groep, waarvoor de lessen bestemd zijn? Allereerst moeten leerdoelen voor de leerlingen worden vastgesteld. Vervolgens moeten daar de middelen bij worden gezocht om de informatie overdraagbaar te maken. Daarbij dienen de aankomende leraren er rekening mee te houden dat de VMBO-ers actief worden betrokken in het denk- en leerproces. De Taxonomy van Bloom wordt regelmatig door de studenten genoemd: een stelsel van leerdomeinen, van waaruit leerlingen leren.
 
De communicatie tussen FLOT-studenten, docenten en Regionaal Archief Tilburg vindt plaats via Geschiedenislokaal 013. Een virtueel leslokaal, waar alle deelnemers zich hebben aangemeld. Materiaal zoals opdrachten en schema's worden daar geplaatst, zodat 'alle partijen' voorzien zijn van dezelfde informatie. Ook het uitwisselen van foto's en ander lesmateriaal kan plaatsvinden in Geschiedenislokaal 013. Eind april wordt de 'alternatieve' stage afgerond. Het archief hoopt op inspirerende eindproducten, die vast en zeker bruikbaar zijn voor de middelbare scholen van Tilburg.
 

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag