Het Bloemendaalsche registratuurstelsel

0
01-03-2012
  • registratuur
  • EAD
  • Dongen
  • conversie
  • Bloemendaal
  • 1924
Collega Theo Brans is bezig om onze inventarissen van Microsoft Word om te zetten naar EAD. Dat is een tijdrovende klus waarbij je soms bijzondere ontdekkingen doet.
Zo trof hij een inventaris aan met een nummering die niet overeenkwam met wat gebruikelijk was. In het archiefje van de gemeente Dongen trof hij een boekje aan over het Bloemendaalsche Registratuurstelsel. Dat boekje was in 1919 voor het eerst in druk uitgegeven door de bedenker A.J. van der Flier.

In het voorwoord schreef Van der Fliert zijn drijfveer om tot dit stelsel te komen: "In verband met de toeneming der werkzaamheden en de vermeerdering der zaken op de gemeentesecretarieën, gaan de oudere registratuurstelsels steeds minder voldoen. Men verlangt meer en meer een systeem, dat aansluit bij en voldoet aan de eisen van den tegenwoordigen tijd. Om aan deze behoefte te voldoen, hebben in de laatste jaren eenige moderne stelsels het licht gezien en het hier aangebodene komt zich bij deze aansluiten.
Het Bloemendaalsche stelsel is uit de practijk ontstaan, als vrucht van een veeljarige ondervinding. Het voldoet in de toepassing zoo goed, dat het mij nuttig leek daaraan eenige meerdere bekendheid te geven. Met de uitgave ervan wordt echter niet te kort gedaan aan de waarde van andere stelsels. Wellicht kan dit geschrift een steentje bijdragen tot oplossing van het registratuurvraagstuk."

Het boekje van Dongen was de tweede druk uit 1924. Een heerlijk beduimeld boek! Ongetwijfeld veelvuldig geraadpleegd door de Dongense registratoren bij het ordenen van de stukken en dossiers. Van het Bloemendaalsche Registratuurstelsel is in 1927 en 1928 gebruik gemaakt door de Dongense ambtenarij. Daarna ging men over op een couranter stelsel.

Het internet geeft enkele verwijzingen naar archieven die ook met dit stelsel te maken hebben gehad zoals Driel, Leek en Veenendaal, maar nergens zo kortstondig als in Dongen.
Het hele boekje staat ook online op de website van Rienk Jonker.

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag