Bruid en bruidegom met de langste namen

0
05-11-2011
  • burgerlijke stand
  • stamboomonderzoek
  • Oosterhout
  • Made en Drimmelen
  • 200 jaar burgerlijke stand
De bruid met de langste naam is, voor zover valt na te gaan, jonkvrouwe Margaretha Ernestine Louise Bieude de Girard de Mielet van Coehoorn. Zij trouwde op 7 september 1916 te Made en Drimmelen met Hendrik Willem Heijman:
Zij ondertekent de akte als MdeGdeMiCoehoorn.
De bruidegom met de langste naam is waarschijnlijk Gemme Onuphrius Tjalling Burmania thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg. Hij trouwde op 5 januari 1844 te Oosterhout met Henrica de Hoogh:

De bruidegom ondertekent de akte met Schwartzenberg, opmerkelijk genoeg zonder voorletter.

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig? Chat is online op maandag van 13.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.
op dinsdag t/m donderdag van 10.00-16.00 uur en van 19.00-22.00 uur.
op vrijdag van 13.00-16.00 en van 19.00-22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via e-mail.
sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag