Een vergeetachtige bruidegom

0
10-04-2011
  • stamboomonderzoek
  • burgerlijke stand
  • Udenhout
  • Loon op Zand
  • BS200
  • 200 jaar burgerlijke stand
Johannes Dannenberg was tweemaal gehuwd. Zijn eerste huwelijk vond plaats te Loon op Zand op 27 mei 1847:
Uit deze huwelijksakte blijkt dat hij op 6 januari 1822 te Haren is geboren als kind van de ongehuwde moeder Antonia Dannenberg. Hij kan echter geen geboorteakte overleggen. Deze wordt vervangen door een akte van bekendheid verleden voor de kantonrechter te Waalwijk op 26 april 1847. Bij de huwelijksbijlagen bevindt zich ook een brief van de burgemeester van Haaren met de volgende inhoud: De burgemeester der gemeente Haaren, ambtenaar van den burgerlijken stand, verklaart dat in de registers van geboortens of doopregisters dezer gemeente geene aanteekeningen gevonden wordt wegens de geboorte van Johannes Dannenberg oud volgens opgave vier en twintig jaren, zoon van nu wijle Antonia Dannenberg, overleden Loon op Zand. De geboorteplaats dient dus te zijn Haaren en niet Haren.

 

Johannes' echtgenote Geertruida Pijnenburg overleed op 9 oktober 1879 te Loon op Zand:
Enige tijd later trouwt Johannes Dannenberg voor de tweede keer en wel op 18 mei 1881 te Udenhout:

Merkwaardig genoeg kan hij dan de ambtenaar van de burgerlijke stand niet meedelen, waar en wanneer hij geboren is: Johannes Dannenberg heeft onder eede verklaard, dat hij zich geene geboorteakte of akte van bekendheid kan verschaffen. Blijkbaar was hij vergeten, dat bij zijn eerste huwelijk een akte van bekendheid is opgemaakt, ter vervanging van de geboorteakte.

Als Johannes Dannenberg op 16 februari 1901 te Loon op Zand overlijdt, wordt wél zijn goede geboorteplaats Haaren opgegeven:

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag