geen puntjes op de y: Schijns wordt Schyns

1
03-04-2011
  • stamboomonderzoek
  • burgerlijke stand
  • Tilburg
  • nieuws
  • BS200
  • 200 jaar burgerlijke stand
Arnold Francois Joseph Schyns werd op 26 december 1854 te Verviers geboren. Hij trouwde op 20 mei 1890 in Tilburg met Louisa Gerardina Broekhans. In de huwelijksakte is de naam gespeld als Schijns. Deze fout is pas in 1978 gecorrigeerd, zoals blijkt uit de kantmelding bij de akte: De geslachtsnaam van de bruidegom Schijns op bevel van de officier van Justitie van 22 maart verbeterd in Schyns, Tilburg, 4 april 1978:

Meestal heeft zo'n naamswijziging ook consequenties voor latere akten van de burgerlijke stand en dat is ook hier het geval: Op 24 februari 1899 werd uit genoemd echtpaar te Tilburg zoon Antoine Auguste Joseph Marie geboren en ook in zijn geboorteakte is de achternaam Schijns in 1978 gewijzigd in Schyns:


Deze zoon trouwt op 14 januari 1929 te Tilburg met Johanna Wilhelmina Maria Groot:


Ook in deze akte wordt de achternaam door hetzelfde vonnis gewijzigd in Schyns. Ook in de overlijdensakte van Antoine Auguste Joseph Marie Schijns die reeds op 16 december 1931 te Tilburg overlijdt, is de achternaam gewijzigd door het vonnis van 1978.

Uit het huwelijk Schyns/Groot is slechts één kind geboren: Arnold Antoine Albert Marie, geboren Tilburg 9 juli 1931 (zie Bevolkingsregister Tilburg 1921-1939 deel 13 kaart 239/2). Ongetwijfeld zal ook in zijn geboorteakte de achternaam, oorspronkelijk gespeld als Schijns, gewijzigd zijn in Schyns. Waarschijnlijk is hij degene, die het verzoek tot naamswijziging in 1978 heeft ingediend.

Tenslotte vindt er nog een vijfde correctie plaats, in de overlijdensakte van Arnold Francois Joseph Schyns, overleden Tilburg 29 december 1943:


Uit het huwelijk Schyns/Broekhans zijn te Tilburg vijf dochters geboren: de verkeerde achternaam Schijns is in hun geboorteakten niet gewijzigd. Ook in de overlijdensakte van Louisa Gerardina Broekhans, overleden Tilburg 6 juli 1911, is de naam van haar echtgenoot foutief gespeld als Arnold Francois Joseph Schijns.
 

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag