Gemengd Toneel in Tilburg

0
27-04-2010
 • foto's
 • Maria van Trier
 • gemengd toneel
 • volkstheater
 • vakbonden
 • tuinstraat
 • toneel
 • Tilburg
 • Propyleen
 • foto
 • amateurtoneel
 • aanwinst
Het is een prachtige foto, die deze week werd afgegeven aan de balie van het Regionaal Archief Tilburg. De schenkster mw. A. van Hooft- van Beurden is de dochter van Maria van Trier, die op de achterste rij met de donkere jurk midden op de foto staat. De foto dateert ongeveer uit 1920, Maria is dan 16 jaar oud. Maria werd geboren in Tilburg in april 1904 en huwde in 1929 met Hein van Beurden. In 1984 overleed ze.

In haar vrije tijd was Maria van Trier lid van de Tilburgse toneelvereniging van de R.K. Werkliedenvereniging De Propyleen. De R.K. werkliedenvereniging werd later omgevormd tot de Katholieke Arbeidersbond. Tot 1960 gaf de amateurtoneelvereniging ook wel als Propylaeën gespeld vele voorstellingen die ruim bezocht werden. De voorstellingen werden gegeven in het lokaal aan de Tuinstraat. Hieronder ziet u een afbeelding van het inmiddels verdwenen interieur.
.
De toneelvereniging is dan gemengd, dat wil zeggen mannen en vrouwen spelen samen toneel. Bij de foto hoort ook een getuigschrift van Maria van Trier over de deelname aan de vereniging, die vanaf 1920 niet meer gemengd zou spelen. Maria van Trier, zo leert de overlevering was altijd trots op de foto en het getuigschrift. Het is niet bekend tot wanneer het niet gemengd spelen heeft geduurd. Foto's uit de jaren dertig tonen in ieder geval beelden van mannentoneel (zonder vrouwen of meisjes).

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag