Kerkkoren, een verdwijnend fenomeen?

0
20-04-2010
  • pastoor Vogels
  • parochiekerk Sint Maarten
  • studentenkerk Maranatha
  • archief
  • Tilburg
  • muziek Tilburg
  • mannenkoor
  • kerkkoor
  • aanwinst
Onlangs werd het archief van het Gemengd Koor Sint Maarten te Tilburg geschonken. Helaas zijn de meeste archiefstukken van vóór 1980 door onbekende oorzaken verloren gegaan. Voor het toegankelijk maken van het archief tekende archivaris Marty Dost.

Het koor staakte haar activiteiten op 28 juni 2009. De naam Sint Maarten verwijst naar de gelijknamige parochiekerk aan de Professor Verbernelaan. De kerk, gebouwd door de architecten Schijvens en Verberk, werd in 1964 in gebruik genomen. Aan de kerk was tussen 1962 en 1969 een afzonderlijk mannen- en vrouwenkoor verbonden. De aanleiding voor het 'gemengd' zingen vanaf 1969 was het zilveren priesterfeest van (bouw)pastoor Vogels van de parochiekerk Sint Maarten. Het gemengde koor werd op 1 september 1969 opgericht.In januari 1983 werd de Sint Maartenskerk gesloopt.

Vanaf die tijd maakte het koor gebruik van de gastvrijheid van de Studentenkerk Maranetha aan de Professor Cobbenhagenlaan en andere locaties. Lange tijd was Ben Willemen de dirigent van het koor, maar vanwege zijn overlijden in 1988 werd hij opgevolgd door Ton de Bruin, die vervolgens in 1998 het stokje overgaf aan Wil de Bebber.

Met het sluiten van kerken lijkt een einde te komen aan het culturele leven onlosmakelijk verbonden met de kerk. Het Regionaal Archief Tilburg draagt er zorg voor dat de getuigenis ook voor latere generaties bewaard blijft.

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag