007817 - Brief.J. van Rijzewijk. De tekst luidt: Lezing gehouden voor de Tabaksbewerkers te Tilburg. Geachte Vergadering. Zoals velen uwer weten hebben de laatste tijden en vergaderingen laten zien dat het erg noodig is dat et nu en dan eens vergaderingen worden gehouden ter bespreking van de organisatie. Vandaar dat wij voorlopig begonnen zijn met deze fabrieksvergadering uit te schrijven. Zoals door den voorzitter bij de opening is bekend gemaakt zal door mij een lezing worden gehouden, doch lidmaatschap alvorens dit wil ik U een kleine opmerking maken namelijk:Dat u van mij niet te veel moet verwachten te meer daar dit den eersten keer is dat ik optreed, integendeel, waneer ge U weinig voorstelt, dan toch zult ge in deze niet teleurgesteld worden. Mijn onderwerp is Organisatie. Het is U allen al verschillende malen gezegd dat de werkman zich moet vereenigen en wel om verschillende rede. 1e Omdat den op zich zelf staander arbeider weinig of niets meer ten uitvoer kan brengen. 2e Om dus met vereende krachten te werken naar lotsverbeteringen voor den werkman en te waken dat deze nog verslechten te worde. 3e Om de katholieke rede te bewaren in de thans onstuimige dagen en hen die ze gedeeltelijk verloren zijn, weder op het goede spoor terug te brengen. In een woord om gezamelijk tot de oplossing der sociale kwestie of het arbeidersvraagstuk te komen. - Foto's & Kaarten

Brief.J. van Rijzewijk. De tekst luidt: Lezing gehouden voor de Tabaksbewerkers te Tilburg. Geachte Vergadering. Zoals velen uwer weten hebben de laatste tijden en vergaderingen laten zien dat het erg noodig is dat et nu en dan eens vergaderingen worden gehouden ter bespreking van de organisatie. Vandaar dat wij voorlopig begonnen zijn met deze fabrieksvergadering uit te schrijven. Zoals door den voorzitter bij de opening is bekend gemaakt zal door mij een lezing worden gehouden, doch lidmaatschap alvorens dit wil ik U een kleine opmerking maken namelijk:Dat u van mij niet te veel moet verwachten te meer daar dit den eersten keer is dat ik optreed, integendeel, waneer ge U weinig voorstelt, dan toch zult ge in deze niet teleurgesteld worden. Mijn onderwerp is Organisatie. Het is U allen al verschillende malen gezegd dat de werkman zich moet vereenigen en wel om verschillende rede. 1e Omdat den op zich zelf staander arbeider weinig of niets meer ten uitvoer kan brengen. 2e Om dus met vereende krachten te werken naar lotsverbeteringen voor den werkman en te waken dat deze nog verslechten te worde. 3e Om de katholieke rede te bewaren in de thans onstuimige dagen en hen die ze gedeeltelijk verloren zijn, weder op het goede spoor terug te brengen. In een woord om gezamelijk tot de oplossing der sociale kwestie of het arbeidersvraagstuk te komen.

Fotonummer["007817"]
PlaatsTilburg
Datering vanaf23-01-1903
Uiterlijke vormdocument
OmschrijvingBrief.J. van Rijzewijk. De tekst luidt: Lezing gehouden voor de Tabaksbewerkers te Tilburg. Geachte Vergadering. Zoals velen uwer weten hebben de laatste tijden en vergaderingen laten zien dat het erg noodig is dat et nu en dan eens vergaderingen worden gehouden ter bespreking van de organisatie. Vandaar dat wij voorlopig begonnen zijn met deze fabrieksvergadering uit te schrijven. Zoals door den voorzitter bij de opening is bekend gemaakt zal door mij een lezing worden gehouden, doch lidmaatschap alvorens dit wil ik U een kleine opmerking maken namelijk:Dat u van mij niet te veel moet verwachten te meer daar dit den eersten keer is dat ik optreed, integendeel, waneer ge U weinig voorstelt, dan toch zult ge in deze niet teleurgesteld worden. Mijn onderwerp is Organisatie. Het is U allen al verschillende malen gezegd dat de werkman zich moet vereenigen en wel om verschillende rede. 1e Omdat den op zich zelf staander arbeider weinig of niets meer ten uitvoer kan brengen. 2e Om dus met vereende krachten te werken naar lotsverbeteringen voor den werkman en te waken dat deze nog verslechten te worde. 3e Om de katholieke rede te bewaren in de thans onstuimige dagen en hen die ze gedeeltelijk verloren zijn, weder op het goede spoor terug te brengen. In een woord om gezamelijk tot de oplossing der sociale kwestie of het arbeidersvraagstuk te komen.
AnnotatieTilburg 1989, 1, pagina 5.
Datum

007817 - Brief.J. van Rijzewijk. De tekst luidt: Lezing gehouden voor de Tabaksbewerkers te Tilburg. Geachte Vergadering. Zoals velen uwer weten hebben de laatste tijden en vergaderingen laten zien dat het erg noodig is dat et nu en dan eens vergaderingen worden gehouden ter bespreking van de organisatie. Vandaar dat wij voorlopig begonnen zijn met deze fabrieksvergadering uit te schrijven. Zoals door den voorzitter bij  de opening is bekend gemaakt zal door mij een lezing worden gehouden, doch lidmaatschap alvorens dit wil ik U een kleine opmerking maken namelijk:Dat u van mij niet te veel moet verwachten te meer daar dit den eersten keer is dat ik optreed, integendeel, waneer ge U weinig voorstelt, dan toch zult ge in deze niet teleurgesteld worden. Mijn onderwerp is Organisatie. Het is U allen al verschillende malen gezegd dat de werkman zich moet vereenigen en wel om verschillende rede.  1e Omdat den op zich zelf staander arbeider weinig of niets meer ten uitvoer kan brengen.  2e Om dus met vereende krachten te werken naar lotsverbeteringen voor den werkman en te waken dat deze nog verslechten te worde.  3e Om de katholieke rede te bewaren in de thans onstuimige dagen en hen die ze gedeeltelijk verloren zijn, weder op het goede spoor terug te brengen. In een woord om gezamelijk tot de oplossing der sociale kwestie of het arbeidersvraagstuk te komen.
Contact en informatie
sluit Hulp nodig? Chat is online op maandag van 13.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.
op dinsdag t/m donderdag van 10.00-16.00 uur en van 19.00-22.00 uur.
op vrijdag van 13.00-16.00 en van 19.00-22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via e-mail.
sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag