051938 - Hoger Voortgezet Onderwijs. R.K. Handelshogeschool te Tilburg. Op deze dag vond plaats de opening van het vierde studiejaar en rectoraat overdracht. Vandaag is het vierde studiejaar van de R.K. Handels Hogeschool plechtig geopend. Om 10.30u. droeg de heer dr. P.G.H. Dirckx, curator de plechtige H. Mis op in de St. Jozefkerk (Heuvel). Om 11.45 uur bracht de rector magnificus mgr. prof. dr. Th. Goossens verslag uit over het afgelopen studiejaar in het auditorium van het conservatorium der R.K. Leergangen. In de academische Senaat kwamen een aantal wijzigingen. Daarna werd het rectoraat overgedragen aan prof. dr. F.A. Weve o.p.. Mgr. prof. dr. Th. Goossens sprak uit het nieuwe jaar wacht voor ons. Voordat jaar mag ik het commando overgeven aan een nieuwe rector. Op uitdrukkelijk verlangen van het curatorium ben ik de drie eerste jaren het bevel daarover blijven voeren (8 oktober 1927-15 september 1930). Ik hoop het de goede koers te hebben gegeven en het langs banken en ondiepten veilig naar de wijde zee te hebben geloodst, waar het met volle zeilen zijn bestemming zal tegemoet varen. Van den heiligen Paus Petrus Celestinus die afstand deed van zijn troon om zijn stille eenzaamheid te herwinnen staat geschreven "operi pariter et honori cessit". Hij deed afstand van de eer en tegelijk van het werk. Dat woord mag ik niet geheel op mijn werk toepassen. Toen het curatorium besloot naar Nederlands gebruik het rectoraat te doen wisselen droeg het mij op als beheerder toch een deel te blijven dragen van de zorg voor de opbouw van onze R.K. Handels Hogeschool. Ook die opdracht heb ik aanvaard het werk niet weigerend, wanneer men meent dat dit van nut kan zijn. Denk echter niet dr. Weve dat ik U met de rectoralen keten alleen de eer overreik. Ook van U zal onze groeiende Hogeschool wek en veel werk vragen. Doch ik weet dat gij dit gaarne zult geven en dat U niets liever is dan haar aanzien te vergroten en waardering voor haar te winnen. Moge de Heer der Wetenschappen U het komend jaar daarin zegenen. Mij valt het voorrecht te beurt het eerst U dat van ganser Harte toe te wensen en U als Rector te begroeten: "Salva, rector, magnifice, interumque salve". Nadat prof. dr. Weve het rectoraat had aanvaard werd de bijeenkomst gesloten. De Senaat hield daarna receptie. Rector Magnificus mgr. prof. dr. Th. Goossens heeft plechtig en officieel zijn ambt overgedragen aan prof. dr. F.A. Weve o.p.. Onmiddellijk daarna fotografeerden wij de nieuwe titularis met ambtsketen. Staande v.l.n.r. 1. prof. dr. Martinus J.H. Cobbenhagen, achter hem prof. dr. J.E. de Quay, 2. mgr. prof. dr. Th. Goossens, 3. nieuwe Rector Magnificus prof. dr. F.A. Weve o.p., 4. prof.mr.dr. L. Triebels. - Foto's & Kaarten

Hoger Voortgezet Onderwijs. R.K. Handelshogeschool te Tilburg. Op deze dag vond plaats de opening van het vierde studiejaar en rectoraat overdracht. Vandaag is het vierde studiejaar van de R.K. Handels Hogeschool plechtig geopend. Om 10.30u. droeg de heer dr. P.G.H. Dirckx, curator de plechtige H. Mis op in de St. Jozefkerk (Heuvel). Om 11.45 uur bracht de rector magnificus mgr. prof. dr. Th. Goossens verslag uit over het afgelopen studiejaar in het auditorium van het conservatorium der R.K. Leergangen. In de academische Senaat kwamen een aantal wijzigingen. Daarna werd het rectoraat overgedragen aan prof. dr. F.A. Weve o.p.. Mgr. prof. dr. Th. Goossens sprak uit het nieuwe jaar wacht voor ons. Voordat jaar mag ik het commando overgeven aan een nieuwe rector. Op uitdrukkelijk verlangen van het curatorium ben ik de drie eerste jaren het bevel daarover blijven voeren (8 oktober 1927-15 september 1930). Ik hoop het de goede koers te hebben gegeven en het langs banken en ondiepten veilig naar de wijde zee te hebben geloodst, waar het met volle zeilen zijn bestemming zal tegemoet varen. Van den heiligen Paus Petrus Celestinus die afstand deed van zijn troon om zijn stille eenzaamheid te herwinnen staat geschreven "operi pariter et honori cessit". Hij deed afstand van de eer en tegelijk van het werk. Dat woord mag ik niet geheel op mijn werk toepassen. Toen het curatorium besloot naar Nederlands gebruik het rectoraat te doen wisselen droeg het mij op als beheerder toch een deel te blijven dragen van de zorg voor de opbouw van onze R.K. Handels Hogeschool. Ook die opdracht heb ik aanvaard het werk niet weigerend, wanneer men meent dat dit van nut kan zijn. Denk echter niet dr. Weve dat ik U met de rectoralen keten alleen de eer overreik. Ook van U zal onze groeiende Hogeschool wek en veel werk vragen. Doch ik weet dat gij dit gaarne zult geven en dat U niets liever is dan haar aanzien te vergroten en waardering voor haar te winnen. Moge de Heer der Wetenschappen U het komend jaar daarin zegenen. Mij valt het voorrecht te beurt het eerst U dat van ganser Harte toe te wensen en U als Rector te begroeten: "Salva, rector, magnifice, interumque salve". Nadat prof. dr. Weve het rectoraat had aanvaard werd de bijeenkomst gesloten. De Senaat hield daarna receptie. Rector Magnificus mgr. prof. dr. Th. Goossens heeft plechtig en officieel zijn ambt overgedragen aan prof. dr. F.A. Weve o.p.. Onmiddellijk daarna fotografeerden wij de nieuwe titularis met ambtsketen. Staande v.l.n.r. 1. prof. dr. Martinus J.H. Cobbenhagen, achter hem prof. dr. J.E. de Quay, 2. mgr. prof. dr. Th. Goossens, 3. nieuwe Rector Magnificus prof. dr. F.A. Weve o.p., 4. prof.mr.dr. L. Triebels.

Fotonummer["051938"]
PlaatsTilburg
Straat["Bosscheweg"]
Datering vanaf15-09-1930
FotograafFotopersbureau Het Zuiden
Uiterlijke vormfoto
OmschrijvingHoger Voortgezet Onderwijs. R.K. Handelshogeschool te Tilburg. Op deze dag vond plaats de opening van het vierde studiejaar en rectoraat overdracht. Vandaag is het vierde studiejaar van de R.K. Handels Hogeschool plechtig geopend. Om 10.30u. droeg de heer dr. P.G.H. Dirckx, curator de plechtige H. Mis op in de St. Jozefkerk (Heuvel). Om 11.45 uur bracht de rector magnificus mgr. prof. dr. Th. Goossens verslag uit over het afgelopen studiejaar in het auditorium van het conservatorium der R.K. Leergangen. In de academische Senaat kwamen een aantal wijzigingen. Daarna werd het rectoraat overgedragen aan prof. dr. F.A. Weve o.p.. Mgr. prof. dr. Th. Goossens sprak uit het nieuwe jaar wacht voor ons. Voordat jaar mag ik het commando overgeven aan een nieuwe rector. Op uitdrukkelijk verlangen van het curatorium ben ik de drie eerste jaren het bevel daarover blijven voeren (8 oktober 1927-15 september 1930). Ik hoop het de goede koers te hebben gegeven en het langs banken en ondiepten veilig naar de wijde zee te hebben geloodst, waar het met volle zeilen zijn bestemming zal tegemoet varen. Van den heiligen Paus Petrus Celestinus die afstand deed van zijn troon om zijn stille eenzaamheid te herwinnen staat geschreven "operi pariter et honori cessit". Hij deed afstand van de eer en tegelijk van het werk. Dat woord mag ik niet geheel op mijn werk toepassen. Toen het curatorium besloot naar Nederlands gebruik het rectoraat te doen wisselen droeg het mij op als beheerder toch een deel te blijven dragen van de zorg voor de opbouw van onze R.K. Handels Hogeschool. Ook die opdracht heb ik aanvaard het werk niet weigerend, wanneer men meent dat dit van nut kan zijn. Denk echter niet dr. Weve dat ik U met de rectoralen keten alleen de eer overreik. Ook van U zal onze groeiende Hogeschool wek en veel werk vragen. Doch ik weet dat gij dit gaarne zult geven en dat U niets liever is dan haar aanzien te vergroten en waardering voor haar te winnen. Moge de Heer der Wetenschappen U het komend jaar daarin zegenen. Mij valt het voorrecht te beurt het eerst U dat van ganser Harte toe te wensen en U als Rector te begroeten: "Salva, rector, magnifice, interumque salve". Nadat prof. dr. Weve het rectoraat had aanvaard werd de bijeenkomst gesloten. De Senaat hield daarna receptie. Rector Magnificus mgr. prof. dr. Th. Goossens heeft plechtig en officieel zijn ambt overgedragen aan prof. dr. F.A. Weve o.p.. Onmiddellijk daarna fotografeerden wij de nieuwe titularis met ambtsketen. Staande v.l.n.r. 1. prof. dr. Martinus J.H. Cobbenhagen, achter hem prof. dr. J.E. de Quay, 2. mgr. prof. dr. Th. Goossens, 3. nieuwe Rector Magnificus prof. dr. F.A. Weve o.p., 4. prof.mr.dr. L. Triebels.
AnnotatieTilburg jaargang 11, nummer 3 december 1993 p. 65. Krant: Nvhz 15-09-1930 artikel Opening van het vierde studiejaar en rectoraatsoverdracht. Krant: NTC Datum 15-9-1930 Artikel Foto: Prof. dr. F.A. Weve O.P. de nieuwe rector Magnificus van de R.K. Handelshogeschool. Krant: TC Datum 17-9-1930 Artikel Foto: Rectoraats overdracht van de R.K. Handelshogeschool te Tilburg. Prof. dr. A. Weve temidden van professoren en studenten.
Datum

051938 - Hoger Voortgezet Onderwijs. R.K. Handelshogeschool te Tilburg. Op deze dag vond plaats de opening van het vierde studiejaar en rectoraat overdracht. Vandaag is het vierde studiejaar van de R.K. Handels Hogeschool plechtig geopend.   Om 10.30u. droeg de heer dr. P.G.H. Dirckx, curator de plechtige H. Mis op in de St. Jozefkerk (Heuvel). Om 11.45 uur bracht de rector magnificus mgr. prof. dr. Th. Goossens verslag uit over het afgelopen studiejaar in het auditorium van het conservatorium der R.K. Leergangen. In de academische Senaat kwamen een aantal wijzigingen. Daarna werd het rectoraat overgedragen aan prof. dr. F.A. Weve o.p.. Mgr. prof. dr. Th. Goossens sprak uit het nieuwe jaar wacht voor ons. Voordat jaar mag ik het commando overgeven aan een nieuwe rector. Op uitdrukkelijk verlangen van het curatorium ben ik de drie eerste jaren het bevel daarover blijven voeren (8 oktober 1927-15 september 1930). Ik hoop het de goede koers te hebben gegeven en het langs banken en ondiepten veilig naar de wijde zee te hebben geloodst, waar het met volle zeilen zijn bestemming zal tegemoet varen. Van den heiligen Paus Petrus Celestinus die afstand deed van zijn troon om zijn stille eenzaamheid te herwinnen staat geschreven "operi pariter et honori cessit". Hij deed afstand van de eer en tegelijk van het werk. Dat woord mag ik niet geheel op mijn werk toepassen. Toen het curatorium besloot naar Nederlands gebruik het rectoraat te doen wisselen droeg het mij op als beheerder toch een deel te blijven dragen van de zorg voor de opbouw van onze R.K. Handels Hogeschool. Ook die opdracht heb ik aanvaard het werk niet weigerend, wanneer men meent dat dit van nut kan zijn. Denk echter niet dr. Weve dat ik U met de rectoralen keten alleen de eer overreik. Ook van U zal onze groeiende Hogeschool wek en veel werk vragen. Doch ik weet dat gij dit gaarne zult geven en dat U niets liever is dan haar aanzien te vergroten en waardering voor haar te winnen. Moge de Heer der Wetenschappen U het komend jaar daarin zegenen. Mij valt het voorrecht te beurt het eerst U dat van ganser Harte toe te wensen en U als Rector te begroeten: "Salva, rector, magnifice, interumque salve".  Nadat prof. dr. Weve het rectoraat had aanvaard werd de bijeenkomst gesloten. De Senaat hield daarna receptie. Rector Magnificus mgr. prof. dr. Th. Goossens heeft plechtig en officieel zijn ambt overgedragen aan prof. dr. F.A. Weve o.p.. Onmiddellijk daarna fotografeerden wij de nieuwe titularis met ambtsketen. Staande v.l.n.r. 1. prof. dr. Martinus J.H. Cobbenhagen, achter hem prof. dr. J.E. de Quay,  2. mgr. prof. dr. Th. Goossens, 3. nieuwe Rector Magnificus prof. dr. F.A. Weve o.p., 4. prof.mr.dr. L. Triebels.
Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag