- Foto's & Kaarten

Archiefnummer1613 Radio Tilburg
Inventaris nummerCA 0403
Archief beschrijvingGoede raad is duur (3 en slot). Uitgezonden op 16 november 1989.
Inventaris omschrijvingMarathonuitzending van Radio Tilburg inzake de raadsdebatten over de begroting voor 1990, dag 3 (slot). Vanuit het stadhuis: algemene informatie en een voorbeschouwing ondermeer omtrent de ingediende moties en amendementen. Studiogast: T. Theeuwes, woordvoerder van het Tilburgse Overleg Gehandicaptenorganisaties (TOG). (Inter)nationaal nieuws. Telefonisch gesprek met N. van Dorp van de Schoolbegeleidingsdienst over de gevolgen van eventuele bezuinigingen op het onderwijsvoorrangsbeleid. Telefonisch gesprek met E. Janmaat van de Werkgroep Natuurbehoud en Milieubeheer over de activiteiten van de WNM in het algemeen en het milieu als onderwerp van de begrotingsdebatten. Telefonisch gesprek met een woordvoerder van de Consumentenbond over de relatieve duurte van Tilburg met betrekking tot tarieven en belastingen (naar aanleiding van een vergelijkend onderzoek. Vanuit het stadhuis: behandeling begroting Welzijnsdienst in tweede termijn met H. Binderhagel en W. Lemmens (beiden CDA), T. Kox (SP), H. Bax (Sport & Welzijn), fragmenten en samenvatting.Studiogast: J. van Bergen, oud-raadslid en oud-wethouder voor de PvdA van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 1978-1981 in een zeer uitvoerig gesprek over volkshuisvestingsproblematiek toen en nu, de tanende belangstelling voor de politiek, de problematiek in Tilburg-Noord, vergrijzing, milieupolitiek, politieke cultuur. Vanuit het stadhuis: behandeling begroting Welzijnsdienst in tweede termijn: benatwoording van vragen door wethouders Dijkstra en Timmermans, fragmenten en samenvatting. Studiogasten; L. Kanters voorzitter van de Wijkraad Reeshof en een onbekende over het voorzieningenniveau in de wijk (gedeeltelijk). Lokaal nieuws. Vanuit het stadhuis: behandeling begroting Welzijnsdienst in tweede termijn met A. van Blerck (VVD), M. van Puijenbroek (CDA) en W. van Herwijnen (CDA) (omtrent cultuur) en de beantwoording door wethouder Krosse. Vanuit het stadhuis: behandeling begroting Publieke Werken met F. Horvers, A. van Valen, A. Nabuurs (stadsbeheer, monumenten, volkstuinen Leypark, multifunctioneel sportcomplex, het buitengebied), fragmenten en samenvatting. Vanuit het stadhuis: vooruitblik op de laatste avond van de begrotingsdebatten. Telefonisch gesprek met dr. Maas van de GGD over een eventueel barmoederhalskanker-onderzoek. Studiogast: E. Geene, oud-bestuurslid van de MBK in een gesprek over het gemeentelijk beleid inzake Tilburgse Kunstenaars. Vanuit het stadhuis: behandeling begroting Publieke Werken met M. Visscher (PvdA), A. van Blerck (VVD), P. Beijer (Groen Links) en T. van Dooren (ABT), uitmondend in een debat met F. Horvers inzake het CDA-standpunt met betrekking tot de volkstuinen in het Leypark. Vanuit het stadhuis: vervolg behandeling begroting Publieke Werken over de volkstuinen met E. van Kuyck (D'66), T. Kox (SP), H. Bax (Sport & Welzijn) en B. van de Gevel (PMB), fragmenten en samenvatting. Beantwoording van vragen door wethouders Van Hassel en Van Eijkeren. Studiogast: R. Hendriks van de Vredeswerkwinkel Tilburg. Vanuit het stadhuis: behandeling begroting Publieke Werken in tweede termijn: F. Horvers en A. van Valen (beiden CDA), P. Beijer (Groen Links), T. Kox (SP) en beantwoording van vragen door wethouders Van Hassel en Van Eijkeren. Behandeling begroting politie en brandweer (burgemeester Brokx). Studiogast: J. Franz, lid van het Comité Hinder Schenkers. Vanuit het stadhuis: behandeling begroting Dienst Sociale Werkvoorziening met diverse raadsleden en beantwoording van vragen door wethouder Driessen. Burgemeester Brokx geeft de visie van het College omtrent de ingediende moties en amendementen.Interview met J. Karremans, voorzitter van de Stichting Zaal 16 en H. van Vugt van het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (COS) naar aanleiding van de gevallen subsidiebesluiten. Studiogast: N. Laurijssen, directeur van de Gemeentelijke Sociale Dienst over subjectsubsidie en een eventueel automatisch kwijtscheldingsbeleid. Vanuit het stadhuis: indrukken van het verloop de stemmingen over de moties en amendementen. Afscheidsrede van raadslid M. van Puijenbroek (begin ontbreekt). Nakaarten en vooruitblikken met de fractievoorzitters van de vier grote politiek partijen: J. Melis (CDA), W. Luijendijk (PvdA), B. Stok (VVD) en R. van Gurp (Groen LInks).
Datum16-11-1989
OpmerkingProducent: Stichting Lokale Omroep Tilburg.

Contact en informatie
sluit Hulp nodig? Chat is online op maandag van 13.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.
op dinsdag t/m donderdag van 10.00-16.00 uur en van 19.00-22.00 uur.
op vrijdag van 13.00-16.00 en van 19.00-22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via e-mail.
sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag