- Foto's & Kaarten

Archiefnummer1613 Radio Tilburg
Inventaris nummerCA 0402
Archief beschrijvingGoede raad is duur (2). Uitgezonden op 14 november 1989.
Inventaris omschrijvingMarathonuitzending van Radio Tilburg inzake de raadsdebatten over de begroting voor 1990, dag 2. Interview met de aanbieders van een petitie aan wethouder Van Hassel naar aanleiding van het plan tot verhoging van de hondenbelasting en voorgenomen maatregelen inzake bestrijding van de hondenpoepoverlast. Interview met het over enige tijd afscheid nemende raadslid voor het CDA, M. van Puijenbroek. (Inter)nationaal nieuws. Algemene informatie over de stellingname van de verschillende partijen tijdens de Algemene Beschouwingen. Vanuit het stadhuis: begrotingsgewijze behandeling Dienst Algemene Zaken (met name economische zaken) met raadslid C. van Berkel (CDA) en woordvoerders van PvdA, VVD, Groen Links, ABT, SP en Sport & Welzijn, fragmenten en samenvattinng. Studiogast J. Schmitz, coördinator van de Federatie van Kinderopvangcentra Tilburg e.o.. Vanuit het stadhuis: beasntwoording in eerste termijn van vragen met betrekking tot de Dienst Algemene Zaken door wethouders Driessen en Dijkstra (incompleet), fragmenten en samenvatting. Studiogast H. van den Berg, medewerker van het podium Batcave. Vanuit het stadhuis: behandeling Dienst Algemene Zaken in tweede termijn met raadsleden C. van Berkel (CDA), J. Melis (CDA), M. Erich (PvdA), R. van Diessen (VVD), J. van Gerven (Groen Links), ABT en SP, fragmenten en samenvatting.Studiogast N. van Gelderen, directeur van de Schouwburg Tilburg. Vanuit het stadhuis: behandeling Dienst Algemene Zaken in tweede termijn met de antwoorden van het college (samenvatting) en diverse raadsleden over milieuzaken en de beantwoording van vragen daaromtrent door wethouder Van Hassel. Studiogast N. de Jong, directeur van de TWERN. Studiogast H. Plugge, directeur van de Dienst Sociale Werkvoorziening. Vanuit het stadhuis: behandeling begroting Welzijnsdienst met raadslid H. van Deyck (PvdA), fragmenten en samenvatting. Studiogast F. Timmermans, voorzitter van de Tilburgse Sportraad. Vanuit het stadhuis: behandeling begroting Welzijnsdienst met M. van Puijenbroek, H. Binderhagel, W. van Herwijnen en Th. Clijsen (allen CDA), fragmenten en samenvatting. Telefonisch gesprek met dr. De Goeij van de GGD over het verloop van de hedenavond gehouden oefening rampenbestrijding. Vanuit het stadhuis: behandeling begroting Welzijnsdienst met A. van Blerck en H. Naber (beiden VVD). Live-discussie over kinderopvang tussen wethouder Dijkstra en J. Schmitz, coördinator Federatie van Kinderopvangcentra Tilburg e.o. Vanuit het stadhuis: live-discussie over het minderhedenbeleid tussen H. van Deyck (PvdA), T. Kox (SP) en J. van Gerven (Groen Links). Live-discussie over de behandeling begroting Welzijnsdienst met R. van Gurp (Groen Links), T. van Dooren (ABT) en T. Kox (SP). Beantwoording van vragen door wethouders Dijkstra en Timmermans en het daaropvolgend debat, fragmenten en samenvatting.
Datum14-11-1989
OpmerkingProducent: Stichting Lokale Omroep Tilburg.

Contact en informatie
sluit Hulp nodig? Chat is online op maandag van 13.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.
op dinsdag t/m donderdag van 10.00-16.00 uur en van 19.00-22.00 uur.
op vrijdag van 13.00-16.00 en van 19.00-22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via e-mail.
sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag